Urare la cumpana dintre ani

In 1 Tesaloniceni la fiecare final de capitol se vorbeste de revenirea Domnului Cristos pentru a-si lua Biserica Sa. Iata versetele:

…şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L -a înviat din morţi: pe Isus, care ne izbăveşte de mînia viitoare.  (Cap. 1:9-10)

Căci cine este, în adevăr, nădejdea, sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sînteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sînteţi slava şi bucuria noastră. (Cap. 2:19-20)

Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi. (Cap. 3:12-13)

Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvîntul Domnului: noi cei vii, cari vom rămînea pînă la venirea Domnului, nu vom lua -o înaintea celor adormiţi. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte. (Cap 4:15-18)

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Celce v’a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.(Cap 5:23-24)

 ~*~

and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come.
(1 Thessalonians 1:10)

For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. (1 Thessalonians 2:19-20)

And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints.
(1 Thessalonians 3:12-13)

For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep.
For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first.
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. (1 Thessalonians 4:15-18)

Now may the God of peace Himself sanctify you completely; and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. (1 Thessalonians 5:23-24)

2 thoughts on “Urare la cumpana dintre ani

 1. ANUL DE
  ÎNDURARE
  „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci
  M-a uns… să vestesc
  un an de îndurare al Domnului şi o zi de răz-
  bunare a Dumnezeului nostru…” (Isaia 61:1,2).
  La început de ani se fac urări
  şi gânduri bune oamenii le schimbă.
  Făgăduinţi le stau la toţi pe limbă.
  Noi hotărâri se strigă-n patru zări.
  La început de an, râd toţi şi cântă
  şi-şi amintesc prin câte au trecut
  împuşcă anul vechi, bătrân, urât,
  cu noi nădejdi în Anul Nou se-avântă.
  Dar anii pentru noi nu se succed,
  punându-i între astfel de hotare.
  Noi credem într-un An de Indurare
  în care intră toţi acei ce cred.
  Ce plini de bucurie trec prin viaţă
  acei ce cred în Unul Dumnezeul
  Ei sunt senini si tineri sunt mereu,
  chiar dacă brazde li se trag pe faţă.
  Ei nu simt anii grei, ca pe poveri:
  li-i tânăr duhul, ca un vultur tânăr,
  le înfloresc aripi mereu pe umăr,
  de parcă au belşug pe primăveri
  Din biruinţe către biruinţe,
  Se-avântă-n Dumnezeu măreţi şi tari,
  câştigă biruinţa la altar,
  îngenunchiaţi sub jertfa umilinţei.
  * * *
  De refuzaţi salvarea voastră azi,
  şi nu intraţi în Anul de-ndurare,
  mai e şi-o zi de chin şi de necaz:
  acea eternă „zi de răzbunare”.
  Cât Anul de-ndurare, unic An
  v-aşteaptă să-1 primiţi cu bucurie,
  Intraţi în el şi-ntreaga veşnicie
  veţi fi cu Domnul în ceresc liman.
  POEZIE COMPUSA de cea care a fost TATIANA TOPCIU si copiata din VOLUMUL
  ETERNA PRIMAVARA

 2. Paul,
  Iti doresc si eu tie si familiei tale (chiar daca eu sint mai intirziat cu uratea in public) un an plin de binecuvintarile ceruilui. Sa iti de-a D-zeu putere, intelepciune, dragoste si claritate a mintii in tot cee ce faci pentru El. Toate cele bune.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s