Moarte si Viata

            În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El
printr-o moarte asemănătoare cu a Lui,
vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
                                                        
Romani 6:5

Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat,
şi vii pentru Dumnezeu…
                                                      
Romani 6:11

 

Prietene, ai grijă, învaţă

Nainte de-a fi în zadar

Ia aminte la a cerului povaţă

Înscrisă cu litere mari

În singura Carte

De care Iubirea cerească

Ne-a făcut parte

 

E destul de târziu

Şi de aceea, iată, îţi scriu

Cu curaj şi afecţiune, pe faţă

Există o viaţă ce înseamnă moarte

Şi există o moarte ce înseamnă viaţă!

 

Existenţa doar pentru sine

În egoism şi conservare

Departe de Domnul

Departe de Bine

Trăirea în calea cea largă

Pe care lumea e deprinsă

Fără discernământ

De-a valma să meargă

Va aduce la capăt pierzare

Nestinsă durere,

            Neştearsă ruşine

                        Nespusă stupoare

 

Existenţa atât de râvnită

În firea cea goală

Independentă de cer

Şi sălbatică

Promiţând să dea afluenţă

De fericire extatică

Şi fremătătoare fală

E numai risipă

De fapt, veşnicia o vinde

Pentru o mână de linte

Pentru o clipă

De deşartă spoială

Pe cei ce se lasă-ncântaţi

De clipa nefastă de amăgire

O astfel de viaţă

Îi înfundă pe drum neîntors

În eternă şi terifiantă nefericire

 

Există o viaţă ce înseamnă moarte

Şi tinde pe crestele ei nelăute

Pe cât mai mulţi să îi poarte

 

Dar există o răposare ce înseamnă viaţă

E moartea cu Cel Răstignit

În ciudată unire

Şi e negarea lăuntrului ruginit

Dezbrăcarea de noi înşine

Şi de josnica fire

Este stingerea eului hain şi hidos

Şi e înviere la viaţă eternă

Cu Domnul Christos

 

E decesul faţă de lumea ce zace-n cel rău

Şi de aceea e existenţă din Dumnezeu

Ea se constituie în continuă răstignire

Pentru natura imposibil de îmblânzit

Hrănită din belşug cu păcat şi nelegiuire

E fără îndoială crucificare

Pentru sălbatica fire

Ce ne-nsoţeşte ca umbră

Până-n mormânt

 

Dar în acelaşi timp

E intrare

În viaţa nouă

Deplină

A Noului Legământ

E moarte, dar e prefaţa

Existenţei răsărită din Duhul rodirii în spic

E moartea faţă de moarte

De aceea e VIAŢA

De care a ne desparte

Nu mai poate

niciodată

nimeni şi

nimic

 

Prietene, ai grijă

Primeşte a cerului povaţă

Deşi ţi se pare total nefirească

Încă nu e târziu

Să apuci existenţa cerească

De aceea îţi scriu

Cu broboane de îngrijorare pe faţă

Există o viaţă ce înseamnă moarte –

Oh, cât de ingrată-i

Şi cât e de grea –

Şi există o moarte ce înseamnă viaţă –

Ce minunată-i –

Prietene, ai curaj prin credinţă

Şi păşeşte în ea!

            Deerfield, 29 ianuarie 2006
            Din Vol III, E Rindul Tau de Daniel Chiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s