Ruga

RUGĂ 

 

Doamne, aş vrea să Te laud
ştiu că aşa se cuvine
            însă
n-am nimic să-ţi prezint
decât durerile
              multe
         ce nu mai pot să se-aline
şi nemângăierile

 Vreau să Te laud
          şi mă apropii de Tine…
Dar ce să-Ţi aduc?
Tu ştii că nu am nimic decât
             nemărturisite îngrijorări
          agonii
pâlpâind ca al lumânării neîngrijite muc
                              laolaltă cu

sterpe
deşarte
dezamăgite
            căutări

 Tu însă mă îndemni să-Ţi caut faţa…
                    Şi faţa Ta, Doamne, o caut
Mă descalţ de sandale
Privind spre Tine nu mai văd altceva
decât minunăţia gloriei Tale
               când pe dinaintea ochilor mei
frumuseţea Ta – susur după susur – o treci

Eşti iubitor – iubirea Ta
mă uimeşte
       când constat
că pe fiecare eveniment al existenţei mele
se altoieşte
şi ca o mireasmă scumpă
se dăruie
peste îngrijorările frunţii

Eşti bun – bunătatea Ta  ţine în veci
iar îndurarea Ta
                e înaltă, mai înaltă ca
                                               munţii
pe crestele fiecărei zile ca o salbă
                                            se-nşiruie

Eşti sfânt – şi sfinţenia
Ta mă sfinţeşte

Eşti milostiv – mila Ta
se întrece cu nevrednicia-mi
şi totdeauna o biruie

Eşti credincios – şi credincioşia Ta
fără limite
în văi de durere mă creşte

Doamne, vreau în căutarea feţei Tale
să stărui
Ca făpturile îngereşti
să strig fără încetare
până se zguduie uşiorii
cât de sfânt
cât de iubitor şi
cât de minunat eşti

Acum înţeleg că în închinare
nu eu Îţi dărui ci
Tu îmi iei neajunsurile şi
        Tu – cu bogăţia slavei Tale
mă înavuţeşti

Părinte Ceresc 
cât de mult se cuvine
                să Te caut
şi iar
să Te caut
să Te iubesc

                  şi neistovit
                 şi neîntrerupt
cu cel mai înalt entuziasm
să Te laud

 

Deerfield, 27 noiembrie 2007
Din volumul IV Invatatorul Iubirii, de Daniel Chiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s