Comparatie intre Rapire si A doua venire a lui Cristos

Nota: Tabelul cu comparatia dintre rapire si a doua venire a lui Cristos este atasat la sfarsitul acestui scurt articol. Fara citirea referintelor biblice din tabel, cititorul neexersat in profetii biblice va intelege foarte putin din materialul atasat. 
 

In ultimul paragraf a postarii precedente, Este rapirea o doctrina Biblica? am aratat ca, crestinii nominali numai au o a doua sansa pentru mantuire dupa ce a avut loc rapirea. Multi cititori au interpretat (din neatentie) ca as fi negat posibilitatea ca oamenii sa mai fie mantuiti si in timpul Necazului cel mare. Dinpotriva, si in timpul Necazului cel mare vor fi foarte multi mantuiti, in special dintre indieni, chinezi, si musulmani, in mod exclusiv cei care n-au avut ocazia sa auda evanghelia (Apocalipsa 6:9, 7:9-17). Acestia isi vor da seama ca Anticrist este un mesia fals si nu vor primii semnul fiarei pe frunte sau pe mana dreapta, si in consecinta vor fi omorati (Apocalipsa 12:11, 14:9,10).

In timpul Necazului cel mare Evanghelia cu adevarat va fi auzita de orice faptura, deoarece Dumnezeu va face posibil asta printr-un inger cat si prin cei doi martori de la Ierusalim:

Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentruca s’o vestească locuitorilor pămîntului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.  El zicea cu glas tare: ,,Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi -I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele apelor! (Apocalipsa 14:6,7). 

Cînd îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adînc, va face război cu ei, îi va birui şi -i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă ,,Sodoma“ şi ,,Egipt“, unde a fost răstignit şi Domnul lor.  
Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam, vor sta trei zile şi jumătate, şi vor privi trupurile lor moarte, şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormînt. Şi locuitorii de pe pămînt se vor bucura şi se vor veseli de ei; şi îşi vor trimete daruri unii altora, pentrucă aceşti doi prooroci chinuiseră pe locuitorii pămîntului. Dar după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă dela Dumnezeu a intrat în ei, şi s’au ridicat în picioare, şi o mare frică a apucat pe ceice i-au văzut. Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: ,,Suiţi-vă aici!“ Şi s’au suit într’un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut. (Apocalipsa 11:7-12). 

Va mai urma o serie de cateva  articole:

  • Felul cum va avea loc rapirea
  • Rapirea in contextul sarbatorilor Iudaice 
  • Rapirea ca doctrina in istoria Bisericii 
  • Cartea Apocalipsa este o profetie accesibila, adica nepecetluita

Comparatie si Contrast intre rapire si a doua venire a lui Cristos (Word 97-2003)

Comparatie si Contrast intre rapire si a doua venire a lui Cristos (PDF)

One thought on “Comparatie intre Rapire si A doua venire a lui Cristos

  1. Buna, uite ca am gasit aceasta pagina despre Comparatie intre Rapire si A doua venire a lui Cristos .
    Cred ca saitul wordpress.com este printre cele mai utile saituri web
    de pe internetul romanesc. multa bafta pe mai departe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s