Reforma adventismului este inevitabilă!

Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi supt jugul robiei. (Galateni 4:31, 5:1)

Rog cititorii sinceri să mijlocească în rugăciune pentru subiectul acestui articol.

Mulţumesc! 

De ce am scris acest articol?

În 2002, când am scris cartea Adevărul despre Mişcarea adventistă, liderii adventişti nu s-au sesizat prea mult deoarece cartea a avut un tiraj mic şi nu s-a auzit de vreun impact prea mare. După câţiva ani, un prieten de-al meu a pus-o într-o formă electronică şi, de curând, mi-a comunicat că în decursul anilor cartea a fost descărcată întrun număr foarte mare în raport cu comunitatea adventistă. În martie anul acesta am scris articolul Criza adventistă este fără ieşire şi, de atunci încoace, articolul se citeşte zilnic, iar numărul de accesări din nou este foarte mare. Cândva, întrun viitor apropiat, am să comunic numărul de descărcări al cărţii şi al articolului.

Având în vedere interesul remarcabil al comunităţii adventiste pentru aceste două lucrări, mi-am dat seama că această criză adventistă trebuie să se finalizeze printr-o reformă a adventismului. Această reformă, în caz că va avea loc, nu-mi aparţine mie. Este lucrarea Duhului Sfânt, care foloseşte elementele de doctrină biblică sănătoasă şi cristologică din cele două lucrări pentru a-i elibera din adventism pe cei cu adevărat regeneraţi. Sunt convins că, pe lângă cele două scrieri menţionate, căutătorii sinceri dintre adventişti au citit pe internet tot felul de articole şi mărturii care le-au confirmat ruina adventismului.

Cui i se adresează această declaraţie?

Această declaraţie de reformă a adventismului se adresează numai celor regeneraţi dintre adventişti. Cei care au Duhul Domnului şi care au înţeles următoarele versete le spun că au obligaţia să-L urmeze pe Domnul Cristos în afara mişcării adventiste.

“Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”  (Ioan 10:1-5)

În majoritatea congregaţiilor adventiste se predică iertarea păcatelor prin credinţa în jertfa Domnului Cristos, dar, după aceea, toţi ceicare rămân în cadrul acelor comunităţi sunt băgaţi obligat la şcoala de sabat, unde sunt îndoctrinaţi cu ereziile lui Ellen G. White, ţinerea legii şi a sabatului. În acest fel cei care sunt cu adevărat născuţi din nou devin robii legii, ai sabatului şi ai sistemului adventist.

Ce trebuie să facă fraţii care au decis să părăsească Mişcarea (secta) adventista?
 1. Să ştie că sunt chemaţi afară din adventism de însuşi Domnul Isus, nu de mine sau de alţi oameni: “oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor” (Ioan 10:3-4).
 2. Ieşirea din adventism nu are de-a face cu liderii adventişti, ci cu doctrina adventistă.
 3. Orice preocupare cu discuţii despre liderii adventişti este inutilă şi dăunătoare. Resentimentele îi vor trage în jos pe cei ce vor să iasă din adventism.
 4. Cei care părăsesc adventismul este bine să-şi formeze propiile lor biserici independente, care nu mai păstrează nimic din adventism. Aceasta înseamnă atât trăirea în har, cât şi încetarea ţinerii legii şi a sabatului, inclusiv încetarea a oricărei referiri la scrierile lui Ellen G. White sau ale altor autori adventişti. Fraţii rătăciţi printre adventişti ştiu că, în Noul Legământ, cei ce sunt eliberaţi de sub autoritatea legii trăiesc sub autoritatea Domnului Cristos şi în ascultarea de îndemnul Duhului, aşa că nu vor trăi în fărădelege, ci la un standard mai înalt decât trăirea sub lege.
Câteva elemente de bază în formarea unor biserici independente ca urmare a ruperii de adventism
 1. Celor care se hotărăsc să iasă din adventism le recomand rugăciune şi post, dar şi acţiune imediată. Ei trebuie să realizeze prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt ce înseamnă ca Domnul Isus să fie capul bisericii pe care ei vor să o formeze. Îndrumarea Domnului Isus personală pentru cei care ies este cheia succesului pentru nouă biserică.
 2. Liderii adventişti sunt exersaţi în a folosi măgulirea, manipularea sentimentală sau presiunea psihologică, chiar ameninţări, ca să îi ţină pe loc pe cei care vor să plece. Cei care părăsesc adventismul pentru Domnul Isus nu vor fi ţinuţi pe loc de asemenea tehnici de manipulare.
 3. O biserică independentă poate fi începută în strângeri de casa unde se studiază Cuvântul verset cu verset în context şi pe cărţile Bibliei.
 4. Dacă grupul este mai mare, pot închiria un local adecvat pentru strângeri de biserică.
 5. Când s-a ieşit din Egipt şi când s-au făcut marile reforme în creştinism, odată cu cei conduşi de Domnul au ieşit şi oameni care erau neregenerati şi care doar au făcut ce făceau alţii. Este de aşteptat că ar putea să iasă şi oameni neregenerati.
 6. Organizarea bisericii independente (când vine vremea pentru aşa ceva) sugerez să fie făcută după modelul Creştinilor după Evanghelie,care are mai mulţi lucrători. Unul va avea dar pastoral, altul de învăţător, altul de evanghelist (Ef. 4:11).
 7. În bisericile nouformate vor veni adventişti care să dezbine. Aşa că atenţie la păstrarea unităţii şi la preocuparea cu Scriptura. În acelaşi timp, pot apărea schisme generate de ambiţiile celor care au ieşit. Aşa că trebuie veghere şi rugăciune.
 8. Grupurilor care ies din adventism le recomand în mod expres să nu cadă în greşeala fatală, implementând muzica creştină contemporană (ca majoritatea evanghelicilor) şi fiind neglijenţi faţă de o viaţă de sfinţenie şi ţinuta decentă. Există imnologie creştină suficientă.
 9. Staţi departe de orice formă de carismatism. Respingeţi orice ofertă de părtăşie, colaborare sau ajutor din partea lor. Majoritatea carismaticilor sunt hoardele lui Anticrist.
 10. Mai fanatici decat adventistii sunt adventistii reformisti! Stati departe de ei!

Un reproş frăţesc păstorilor şi lucrătorilor evanghelici

Dragii mei, o mare parte dintre dumneavoastră aţi cultivat prietenia cu păstori adventişti, cu toate că ştiaţi gravele erezii adventiste. Aţi făcut asta pentru a vă vedea confortabil de viaţă pastorală fără nicio problemă ridicată de cauza lui Cristos. În loc să ajutaţi prin combaterea adventismului şi ţinerea departe a prieteniilor adventiste, v-aţi complăcut în ele, confuzionându-i pe cei născuţi din nou dintre adventişti. Sufletele acestea sincere aveau nevoie de un semnal clar în ce priveşte Evanghelia curată, neamestecată cu lege, sabat sau scrierile vrăjitoarei Ellen G. White. Totuşi, puteţi repara acum ce aţi făcut greşit înainte. Este vremea să sistaţi orice relaţie cu pastorii adventişti, iar aceia care mai frecventaţi SperantaTV, dând interviuri sau colaborând în emisiuni cu ei, să încheiaţi acest compromis grav. Ce v-am spus aici este cu dragoste şi respect şi sper că veţi asculta de Domnul Isus, capul Bisericii.

Cărţi recomandate (pentru acum) pentru cei care ies din adventism

Notă: voi reveni cu o listă mai largă.

Libertatea în Hristos de John MacArthur
Nu tot ce luceşte este aur. Discernerea adevărului într-o epocă a erorii de John MacArthur
A Doua Venire de John MacArthur
2 Timotei, Comentarii asupra Noului Testament de John MacArthur
Comentariu Biblic al Noului Testament de John MacArthur

18 thoughts on “Reforma adventismului este inevitabilă!

 1. Dar există un pericol care pare să urmărească mişcările care au un astfel de caracter. Acest pericol a existat şi va exista mereu, şi anume, pericolul ca, în timp ce accentul se pune pe Hristos şi pe realitatea vieţii Sale în noi, oamenii pot începe să creadă că nu mai este nevoie de cuvântul scris(BIBLIA), de vreme ce acum avem şi trăim chiar viaţa lui Hristos.

 2. “…….În majoritatea congregaţiilor adventiste se predică iertarea păcatelor prin credinţa în jertfa Domnului Cristos, dar, după aceea, toţi ceicare rămân în cadrul acelor comunităţi sunt băgaţi obligat la şcoala de sabat, unde sunt îndoctrinaţi cu ereziile lui Ellen G. White, ţinerea legii şi a sabatului. În acest fel cei care sunt cu adevărat născuţi din nou devin robii legii, ai sabatului şi ai sistemului adventist…….”Din pacate asa este….li se pune “sarcini “pe spinare si asfel ii indeparteaza pe cei cu adevarat nascuti din nou de invatarura curata a Scripturii,cea al harului .

  • Victor

   Daca te afiliezi (amalgamation) cu Church of God poti sa iesi din organizatie dar cladirea si toate bunurile bisericii raman in proprietatea Church of God.
   Ce va deranjeaza sa fiti independenti? De ce sa te legi la cap cand nu te doare. Cand pastorul local are autoritate absoluta el este un mic papa…Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi supt jugul robiei. (Galateni 4:31, 5:1)

   • Atunci cand adventistii vorbesc despre porunci, ei au in minte decalogul si in mod special sabatul! Ei predica Legea Vechiului Testament, deoarece altfel nu pot argumenta si justifica porunca a patra care in opinia lor este cea mai mare si importanta porunca!

    As vrea sa ofer o perspectiva nou-testamentala a poruncilor! In Noul Testament (sau Noul Legamant) sunt invederate peste 200 de porunci!

    Insa vom gasi cateva, care in mod specific sunt numite:

    1. Poruncile lui Dumnezeu Tatal: 1 Cor. 7:19, 1 Ioan 3:22

    – Acestea sunt:
    a) Viata vesnica: Ioan 12:50
    b) Pocainta: Fapte 17:30
    c) Predicarea Evangheliei lui Isus Hristos: Rom. 16:26
    d) Slujba de apostol a lui Pavel: 1 Tim. 1:1
    e) Predicarea lui Pavel: Tit 1:3
    f) Credinta in Domnul Isus Hristos: 1 Ioan 3:23
    g) Dragostea: 1 Ioan 3:23, 4:21
    h) Umblarea in adevar: 2 Ioan 1:4

    2. Poruncile lui Isus Hristos: Ioan 14:15, 21, 15:10, 1 Ioan 2:3

    – Au fost date prin Duhul Sfant: Fapte 1:2
    – Au fost date apostolilor si nu lui Israel pe Sinai: Fapte 1:2, 2 Pet. 3:2
    – Acestea sunt:
    a) Predicarea Evangheliei: Fapte 10:42
    b) Dragostea: Ioan 13:34, 15:12, 17
    c) Interzicerea divortului: 1 Cor. 7:10
    d) Femeia sa taca in adunare: 1 Cor. 14:37

    3. Poruncile apostolilor: 2 Tes. 3:4

    – Acestea sunt:
    a) Botezul in apa: Fapte 10:48
    b) Cuvantul lui Dumnezeu: 1 Ioan 2:7
    c) Dragostea: 2 Ioan 1:5
    d) Departarea de cei ce traiesc in neoranduiala: 2 Tes. 3:6
    e) Departarea de invataturile eretice: 1 Tim. 1:3
    f) Lupta cea buna: 1 Tim. 1:18
    g) Porunci de interes comunitar: 1 Tim. 4:10-11, 5:5-7

    – Credinciosul Noului Testament traieste intr-o lege noua, care are porunci noi si nu sabatul sau restrictiile alimentare care nu mai sunt prescriptii obligatorii pentru cei ce au Duhul lui Dumnezeu si sunt nascuti din nou!

 3. Frate Dan,

  Perfect de acord cu raspunsul dat fratelui Micsa. Pastorii de astazi nu sunt apostolii de odinioara. Nici aceea nu conduceau in mod dictatorial. Am inteles ca sunteti la curent si cu miscarile din sanul bisericii ortodoxe. Pentru prima oara citesc despre “Rugul aprins”. Sa fi fost vorba oare de Oastea Domnului?

  http://m.adevarul.ro/cultura/istorie/rugul-aprins-gruparea-ortodoxa-pus-jar-securitatea-interviu-preotul-nicolae-bordasiu-supravietuitor-miscarii-1_54968949448e03c0fdee10be/index.html

 4. Eu sunt baptist. Nu am spus ca sunt de acord cu gruparea ortodoxa Rugul Aprins, doar am fost uimit ca am vazut ca sunt prezentati ca niste eroi ai credintei si nu stiam nimic despre ei. Invataturile lor nu cred ca sunt cu nimic straine de invataturile bisericii ortodoxe in general. Ma intrebam daca stiti ceva despre ei sau daca ati avut dea face cu oameni din aceasta grupare.

  • Robert
   Iarta-ma de intarziere. Intrebarea ta este foarte buna!! Mai dam o zi si am sa-ti raspund mai pe larg. Sunt ocupat cu multe si cu blogul. Multumesc de intelegere.

   Cu apreciere frateasca,

   Paul Dan

  • Robert,
   Multumesc pentru rabdarea ta. Eu provin de la o miscare de reforma in Ortodoxie inceputa de Dumnezeu in Romania in jurul anului 1923, prin preotul Tudor Popescu. Este singura reforma autentica in Ortodoxie in toata existenta ei.

   Am sa recapitulez pe scurt cateva elemente fundamentale ale Ortodoxiei, iar pe urma te invit sa citesti pe un blog un articol de cercetare pe care l-am scris cativa ani in urma. Daca vrei, da linkul si altora.

   Problema in biserica din est incepe cu Clement din Alexandria (150-215 d.Hr). Acesta a fost dedicat filozofiei platonice care avea o puternica baza in orasul Alexandria din Egypt. Clement combina Biblia si filozofia platonica si isi formeaza o metoda de interpretare Biblica bazata pe metafore si alegorie care ii permitea sa faca ce vrea cu textul sacru. Urmasul lui este Origen, care este parintele tuturor ereziilor majore a bisericii din est.

   Platonismul se dezvolta in neoplatonism in secolul III si are un apogeu printr-un ocult pe nume Dionisie Areopagitul care de fapt avea alt nume dar a scris o lucrare extrem de oculta numita “Teologia Mistica”. In esenta gandirea Ortodoxa incepand cu secolul III este teologie neoplatonica pe care s-au grefat elemente crestine. Mai trebuie spus ca Dionisie Areopagitul a mintit ca scrierea lui este produsul a lui Dionisie Areopagitul din Fapte 17. Biserica Ortodoxa a luat de buna minciuna aceasta si chiar cand s-a dovedit ca el a mintit, a ramas mai departe pentru ei un parinte al bisericii.

   Cel care finalizeaza linia mistic-oculta data de Dionisie Areopagitul este Grigore Palamas, calugar la Muntele Atos din Grecia (1296–1357) care a dezvoltat miscarea isihasta inceputa de Simion Noul Teolog pe la anul 1000. Isihasmul este un ritual si o doctrina de baza a Ortodoxiei si are integrata in ea rugaciunea lui Isus.

   Colectia de experiente mistice si partial oculte sunt stranse in lucrarea Filocalia care a fost tradusa in limba romana de catre teologul Ortodox Staniloae si care multi romani au fost deviati sa isi ia doctoratul in lucrarile lui Staniloae si majoritatea nu si-au mai revenit niciodata.

   Miscarea Rugul Aprins a fost o sinteza de misticism ocult Ortodox si cultura romaneasca, care s-a desfasurat la Manastirea Antim din Bucuresti dupa 1945 ca o miscare de rezistenta impotriva comunismului. Unul din elementele de baza a miscarii Rugul Aprins a fost Isihasmul si rugaciunea inimii si care desigur avea referinte la Filocalia si la practicile calugaresti dealungul secolilor bazate pe Isihasm.

   Iata linkul cu cercetarea mea: http://reformedorthodoxy.files.wordpress.com/2009/05/reformation-within-e-orthodoxy9.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s