BARNEVERNET – un Gulag norvegian al copiilor

 

Articol de Sorin Berchez. Unul dintre cele mai bine scrise cu privire la iadul norvegian! 

Recent, dicṭionarul ororilor timpurilor moderne s-a îmbogặṭit cu un nou cuvânt. Dupa Gestapo, nazi, holocaust, Gulag si NKVD, iatặ cặ a venit vremea sặ învặṭặm sặ spunem si bar-ne-ver-net. Limba care ne-a dặruit acest ultim sinonim pentru atrocitate este cea vorbitặ în ṭara cunoscutặ pânặ nu demult ca cea a lui Grieg si Ibsen, înainte sa devinặ ceea ce este astặzi, adicặ patria lui Breivik ṣi a Barnevernetului.

Ca român am aflat de acest nume doar de curând, dupặ ce fặlcile sinistrului Leviatan scandinav au hặpặit destinul unei familii româno-norvegiene deṣi, dupặ cum se ṣtie acum, agenṭia statului norvegian este de multặ vreme în centrul unui scandal internaṭional ce se întinde din India pânặ în Nigeria, ṣi din Cehia pânặ in Rusia.

Acuzaṭiile grele aduse de preṣedintele ceh care nu ezitặ sặ numeascặ Barnevernet – Gestapo ṣi acṭiunile guvernului din India care a mers pânặ acolo încât sặ loveascặ în interesele economice ale Norvegiei vorbesc despre gravitatea extremặ a celor petrecute.

Încadratặ de poliṭie, justiṭie, presặ ṣi politicieni, agenṭia Barnevernet practicặ un gangsterism de stat dupa un modus operandi tipic organizaṭiilor criminale. Aceastặ agenṭie a reuṣit performanṭa de a provoca apariṭia unui fenomen cumplit: suicidul la copiii sub 7 ani. Imaginea celor patru politiṣti veniṭi sặ-l aresteze pe bebeluṣul Ezechiel în vârstặ de trei luni exprimặ cum nu se poate mai bine raportul de forṭe actual dintre statul norvegian ṣi cetặṭean. Abuzuri de neimaginat au loc sub ochii unei lumi în parte ṣocate, în parte incredule, învặṭate sặ creadặ cặ barbari cresc doar în Orient. Din 1992, zeci de mii de copiii devin proprietatea statului prin Barnevernet (peste 10 000 numai anul trecut!), dupặ o ideologie de inspiraṭie nazistặ care a supravieṭuit ṣi în Germania pânặ astặzi (de la Hitlerjugend-ul nazist pâna la Jugendamt-ul din zilele noastre) indiferent de culoarea politicặ declaratặ a guvernelor care au deṭinut putere. Acesta este statul cặruia numeroṣiquislingi dâmboviṭeni foarte vocali ṣi intens mediatizaṭi ne îndeamnặ sặ-i acordặm în continuare încrederea noastrặ… (Continua sa citesti aici

4 thoughts on “BARNEVERNET – un Gulag norvegian al copiilor

 1. Foarte la obiect acest articol, asa este protestele din Romania le-au cam dat peste cap planurile de extindere a orânduirii new-nazi.
  Iubesc Biblia care ne luminează și de asta data : 2 Tesaloniceni 2:7 “Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei.”
  Sunt fericit ca trăiesc în țara, singura țara din lume, care a luat poziție cu demonstrații în strada cu zeci de mii de oameni în zeci de orașe în zeci de tarii în lume.(chiar una recenta pe 6 februarie la Brașov/Romania);
  Slava lui Dumnezeu în locurile preaînalte, ca aici jos în Romania s-a descoperit o opoziție totala fata de planurile celui rău.

 2. Cu ade4varat este bine scris si reflecta adevarul.
  Domnul sa dea tot mai mult pe fata monstruozitatea diabolica a acestei institutii Barenvernet, si s-o faca de rusine la nivel planetar.
  In cer ii sunt cunoscute toate uraciunile, strigatele copiilor au ajuns acolo , sa ne rugam ca ziua judecatii ei sa vina cat mai repede.

 3. SUPERB !!!
  Cu adevarat este un articol care dovedeste o foarte buna intelegere a situatiei.
  L-as cita pe Sorin Berchez, cu niste fraze prin care ne demonstreaza atat perspectiva sa corecta de intelegere a fenomenului Barnevernet, dar totodata face si adevarate declaratii cu un real caracter profetic, in articolul sau:

  “De aceea Barnevernet nu este un accident, ci un model, iar Norvegia de astặzi nu este decât oglinda lumii de mâine.”

  “Lumea euroatlanticặ se barnevernetizeazặ cu viteza unui TGV”

  “Fiara care (re)vine la viaṭặ sub ochii noṣtri este una plặsmuitặ din aliajul ideologic nazi-comunist.”

  “Este ṣi drama noastrặ, a tuturor celor care trặim aceste vremuri neguroase care vestesc apropierea celui de-al IV-lea Reich – un Reich mondial internazional-sozialist.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s