Duminica floriilor prezisa matematic in cartea Daniel!

Profetul Daniel nu ignora Scriptura profetica! 

Asa cum spuneam intr-un articol trecut, multi au oroare sau chiar detesta partea profetica a Bibliei. Totul se trage de la Calvin! Cei ce asculta de Calvin in privinta profetiilor Biblice, au cazut la examenul loialitatii față de Domnul Isus. 

Proorocul Daniel nu a ignorat profetiile dinaintea de vremea lui. In capitolul 9:2 ni se spune ca el a vazut din cartea lui Ieremia ca robia babiloniana este limitata la 70 de ani. 

“…eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărîmăturile Ierusalimului, după numărul anilor, despre cari vorbise Domnul către proorocul Ieremia.” (Daniel 9:2)

Dupa aceea Daniel a folosit toate mijloacele care ii putea face rugaciunea sa ii fie ascultata. “Şi mi-am întors faţa spre Domnul Dumnezeu, ca să -L caut cu rugăciune şi cereri, postind în sac şi cenuşă” (9:3). Sa folosim si noi mijloacele lui Daniel pentru mijlocirea pentru interesele Domnului in Romania, America, sau oriunde va aflati. 

Daniel cel smerit si rugator este vizitat de cel mai important mesager divin

Ingerul Gabriel, cel mai important mesager a lui Dumnezeu vine personal sa dea raspunsul la mijlocirea complexa a lui Daniel. Gabriel il numeste pe Daniel “preaiubit şi scump“. Haideti sa lucram in rugaciune si mijlocire, chiar si cu post, ca sa capatam titlul de preaiubiti si scumpi. Domnul nostru este exemplul perfect in privinta aceasta deoarece in Ioan 17 El se roaga pentru toti care vor fi mantuiti. El este cel preaiubit si scump de Tatal si de noi.

De la o mijlocire complexa la o revelatie complexa despre Mesia si viitorul Israelului 

 Partea finala a capitolului 9 cuprinde raspunsul pentru Daniel. Ar fi multe de spus dar ma limitez doar la precizia matematica cu privire la intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim urmata de rastignirea Lui in aceasi saptamana. Gabriel ii spune despre 69 de saptamani pana la moartea lui Mesia. Aceste saptamani sunt seturi de cate 7 ani, nu saptamani calendaristice. Ele se numesc saptamani profetice. O saptamana profetica este o perioada de 7 ani.

“Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mesia), la Cîrmuitorul, vor trece şapte săptămîni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămîni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strîmtorare. După aceste şasezeci şi două de săptămîni, Mesia va fi stîrpit, şi nu va avea nimic” (Daniel 9:25-26).

Ingerul ii spune ca vor fi 69 de saptamani profetice intre decretul de reconstruirea Ierusalimului si moartea Lui Mesia (9:25-26). Asta inseamna ca vor fi 69 de saptamani profetice inmultite cu 7 ani, rezultand in 483 de ani. Deci saptamana in care Mesia urma sa fie crucificat este la 483 de ani dupa decretul dat de Cirus pentru reconstructia Templului care implica si reconstructia Ierusalimului. Reproduc mai jos un tabel care demonstreaza ca atat calendarul Evreiesc sau calendarul Gregorian arata acelasi numar de zile intre decretul de reconstructie si moartea Lui Mesia. Precizia este matematica! 

Nadajduiesc ca asta te va face sa citesti materialul de pe blog despre profetiile lui Daniel, aici, aici si aici

Sursa: Walvoord, John F, and Zuck, Roy B. The Bible Knowledge Commentary Old Testament. Victor Books, 1985.

7 thoughts on “Duminica floriilor prezisa matematic in cartea Daniel!

 1. Pingback: Duminica floriilor prezisă matematic în cartea Daniel! – ARMONIA MAGAZINE – USA

 2. INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM
  ******************

  A fost o Zi glorioasă pentru mulțime, dar o Zi tristă pentru
  că a plâns Domnul Isus Hristos pe Muntele Măslinilor.

  Cu aproximativ o mie de ani înainte David a plans pe
  Muntele Măslinilor, când a părăsit Iarusalimul din
  cauza revoltei fiului său Absalom ( 2 Samuel 15:30)..
  ******************
  CUM A INTRAT DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM?

  ZAHARIA 9:9 Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă
  de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău
  vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi
  călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.

  – A intrat în ziua I a săptămîni – DUMINICA.
  – A intrat „în mod public” însoțit de oameni care-și
  așterneau hainele înaintea Lui (Zaharia 9:9/
  Mat 21:19/ Luca 19:36/ Ioan 12:13).

  – A intrat „în mod profetic” dinspre Muntele Măslinilor
  călare pe asin împlinind profețiile (Zaharia 14:14/ Matei 21:1/
  Marcu 9:8-10).

  – A intrat „în mod pașnic” în ovațiile mulțimii, fiind
  întâmpinat cu ramuri de finic (Zaharia 9:9/ Marcu 9/8-10/
  Ioan 12:13).
  ******************
  CÂND A INTRAT DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM?

  – La scurt timp după învierea lui Lazăr (Ioan 11:55-57; 12:9).
  – După hotărârea Sinedriului de a-L omorî (Ioan 11: 53).
  – La o zi după ungerea cu mir în Betania (Ioan 12:1-3).
  – La împlinirea profeției din Daniel 9 și cu 5 zile înainte de
  a fi răstignit (Daniel 9:25-26/Luca 23:54).
  ******************
  INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM
  EVENIMENT PROFEȚIT MATEMATIC
  în
  – Daniel 9:25-26a => 5 martie 444 î.d.H.
  Porunca de rezidire a zidurilor Ierusalimului

  – 483 de ani între Daniel 9:25-26a și Zaharia 9:9

  – Zaharia 9:9 => 30 martie 33 d.H.
  Intrarea triumfală a lui Mesia în Ierusalim

  În calendarul ebraic 1 an = 360 zile
  (7 + 62 de săptămâni) 7 ani = 483 de ani
  483 de ani 360 de zile = 173 880 de zile
  echivalente
  În Calendarul gregorian cu 173 880 de zile
  din perioada 5 martie 444 î.d.H. – 30 martie 33 d.H.

  30 martie 33 d.H. data când a intrat Domnul Isus în Ierusalim corespunde datei din calendaru ebraic de 9 nissan, anul 3793, ziua I a săptămânii.
  ******************
  SPERANȚA EVREILOR DIN VREMEA DOMNULUI ISUS

  – Din anul 64 îH Roma stăpânea Iudeea, iar această situație
  trebuia să ia sfârșit
  – Speranța evreilor bazați pe profeția din Zaharia 9:9 era
  că Domnul Isus îi va va scăpa de sub jugul de fier
  al Romei, iar evreii vor deveni conducătorii lumii. De citit și Isaia 61:1-2
  – Pentru evrei Domnul Isus era mult așteptatul Mesia și
  Împăratul lui Israel, Eliberatorul din robia Romei
  (Ps 118:26/ Ioan 6:15; 12:13).
  ******************
  PLÂNSUL (EKLAUSEN) – BOCETUL PROFETIC
  AL DOMNULUI ISUS
  – pentru locuitorii din cetatea Ierusalimului care urmau
  să moară în păcatele lor (Luca19:41).
  – pentru orbirea spirituală a evreilor în ZIUA când puteau
  primi PACEA (Luca 19:42).
  – pentru profanarea și distrugerea Templului (Luca 19:43-44 /
  Ieremia 52:12-24 /Daniel 8:10-14 11:21-35).
  – pentru că evreii n-au cunoscut vremea când Dumnezeu
  I-a cercetat prin Mesia (Luca 19:44).
  ******************
  Sursa pentru calculul matematic din Daniel 9:
  Dr. Harold Hoehner (1935-2009) Biblioteca Sacra ian-mart 1975 PP 62-64 (Bazat pe studiile celor de la Nasa pentru calcularea timpului înainte și înapoi cu sute și mii de ani pentru pentru a lansa cu succes sateliți care să nu se izbească de ceva și astfel să fie scoși din orbită).

 3. POST SCRIPTUM LA ULTIMA SCRISOARE POSTATĂ:
  INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM din
  MARCH 30, 2018 AT 7:54 PM
  ********************
  „Profeția din Daniel 9:24-27
  NU se referă la ISTORIA lumii sau a Bisericii,
  CI la ISTORIA ISRAELULUI ŞI a oraşului IERUSALIM”.
  ******
  Daniel 9:24 Şaptezeci de săptămâni au fost HOTĂRÂTE
  ASUPRA POPORULUI tău [ISRAEL]
  şi ASUPRA CETĂŢII tale celei sfinte [IERUSALIMUL],
  1) până la încetarea fărădelegilor,
  2) până la ispăşirea păcatelor,
  3) până la ispăşirea nelegiuirii,
  4) până la aducerea neprihănirii veşnice,
  5) până la pecetluirea vedeniei şi proorociei, şi
  6) până la ungerea Sfântului [MESIA] sfinţilor.
  ********************
  DANIEL 9:25-27
  70 SĂPTĂMÂNI x 7 ANI = ECHIVALENTUL A 490 DE ANI
  de ISTORIE PROFETICĂ ÎMPĂRȚITĂ ÎN TREI ETAPE:
  ******
  – I. 7 săptămâni x 7 = 49 de ani Daniel 9:25a
  Reconstruirea Ierusalimului
  – II. 62 de săptămâni x 7 = 434 de ani Daniel 9:26b
  s-au împlinit în anul cînd a avut loc
  Intrarea triumfală a lui Mesia în Ierusalim
  – III. 1 săptămână, ultima, x 7 = 7 ani Daniel 9:26-27

  – TOTAL: 7+434+1= 490 DE ANI

  Ultima săptămână a 70-a VA ÎNCEPE DUPĂ RĂPIREA BISERICII
  (conform Ioan 14:1-3; 1Corinteni 15:51; 1Tesalonicieni 1:10; 4:15-17; 5:9; Apocalipsa 3:10)

  ********************
  În data de 9 NISSAN, duminica, când a avut loc
  INTRAREA TRIUMFALĂ A DOMNUL ISUS ÎN IERUSALIM,
  S-AU ÎNCHEIAT cei 483 de ani REPREZENTÂND cele
  69 (7+62) de săptămâni de ani din Daniel 9:25.
  ******
  DUPĂ DOAR CINCI ZILE, în data de 14 NISSAN,
  vineri la ceasul al 9-lea, DOMNUL ISUS A FOST „STÂRPIT”
  și A ÎNVIAT în data de 16 NISSAN, ziua I, Daniel 9:26.
  ******
  LUCRAREA PUBLICĂ a Domnului Isus Hristos

  A AVUT LOC ÎN ULTIMII 3 1/2 ANI AI SĂPTĂMÂNII

  A 62-a (+7 = 69 săptămâni=483 de ani),

  de la jumătatea anului 479 până în 9 Nissan anul 483,

  NU în a 70 a săptămână, ULTIMA A PROFEȚIEI.
  ********************
  Daniel 9:26
  EVENIMENTE PROFEȚITE DUPĂ CELE 62 DE SĂPTĂMÂNI,
  NU în a 70 a săptămână:
  ******
  1) Unsul – Mesia – va fi stîrpit, şi nu va avea nimic (Daniel 26a)
  2) Templul și cetatea Ierusalimului vor fi distruse (Daniel 26b)
  ******
  EPOCA PREZENTĂ A BISERICII ESTE INTERVALUL DE TIMP
  DINTRE „SĂPTĂMÂNA” A 69-A ŞI A 70-A.
  ********************
  INTRAREA DOMNULUI ISUS ÎN IERUSALIM
  EVENIMENT PROFEȚIT MATEMATIC

  în

  – Daniel 9:25-26a => 5 martie 444 î.d.H.
  Porunca de rezidire a zidurilor Ierusalimului

  – 483 de ani între Daniel 9:25-26a și Zaharia 9:9

  – Zaharia 9:9 => 30 martie 33 d.H.
  Intrarea triumfală a lui Mesia în Ierusalim

  În calendarul ebraic 1 an = 360 zile
  (7 + 62 de săptămâni) x 7 ani = 483 de ani
  483 de ani x 360 de zile = 173 880 de zile

  echivalente

  În Calendarul gregorian cu 173 880 de zile
  din perioada 5 martie 444 î.d.H. – 30 martie 33 d.H.

  30 martie 33 d.H. data când a intrat Domnul Isus în Ierusalim
  corespunde datei din calendarul ebraic de 9 nissan,
  anul 3793, ziua I a săptămânii.
  ******************

  Sursa pentru calculul matematic din Daniel 9:
  Dr. Harold Hoehner (1935-2009) Biblioteca Sacra ian-mart 1975 PP 62-64 (Bazat pe studiile celor de la Nasa pentru calcularea timpului înainte și înapoi cu sute și mii de ani pentru pentru a lansa cu succes sateliți care să nu se izbească de ceva și astfel să fie scoși din orbită).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s