Dezlegarea misterului heruvimilor

Articolul scurt de mai jos este in romana si in engleza.
Face parte din seria numita O vedere generala asupra Noului Testament care o am si pe Instagram aici https://instagram.com/bible_survey/ si pe Facebook aici https://www.facebook.com/biblesurveytogether/ .

Dezlegarea misterului heruvimilor 

🌟Ingerii, heruvimii și serafimii sunt învăluiți în mult mister. Dumnezeu nu ne-a descoperit prea multe lucruri despre aceste ființe supranaturale.

🌟 Nu putem începe încă studiul Noului Testament fără să vedem cât de minunat Dumnezeu anunță cele patru Evanghelii in Vechiul Testament prin simbolismul heruvimilor. Cele patru Evanghelii diferă atât de semnificativ intre ele cu privire la audiența avuta in vedere incat Dumnezeu a decis să folosească făpturile Sale de cel mai înalt ordin pentru a descrie unicitatea fiecărei Evanghelii.

🌟 Deci ce sunt heruvimii? Ei nu sunt îngerii, sunt superiori lor și îndeplinesc unele dintre cele mai înalte sarcini înaintea lui Dumnezeu. După expulzarea omului din Grădina Edenului, heruvimii au fost puși să împiedice revenirea omului în grădina. Mai târziu, vedem o replica a heruvimilor stand deasupra capacului de aur al Chivotului Legământului, păzind jertfa Domnului Isus. Capacul de aur al Chivotului reprezinta crucea.

🌟 În Ezechiel cap. 1 heruvimii sunt descriși ca având patru fețe diferite fiecare. În cartea Apocalipsa cap. 4, heruvimii sunt din nou aproape de tronul lui Dumnezeu. “Aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţămiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie, şi care este viu în vecii vecilor”.

🌟 Iata descrierea heruvimilor în Ezechiel: faţă de leu, faţă de viţel, faţă de om și faţă de vultur. Leul reprezintă Evanghelia dupa Matei (Mesia Împăratul), viţelul reprezintă Evanghelia dupa Marcu (Cristos slujitorul), omul reprezintă Evanghelia dupa Luca (Cristos Omul perfect), iar vulturul reprezintă Evanghelia dupa Ioan (Divinitatea lui Cristos). Cum am vazut, heruvimii reapar în Apocalipsa cap. 4. Ei Îl onorează pe Dumnezeu și îl reprezintă pe Hristos. Acesta este tot ce trebuie să știm pentru moment despre aceste fapturi misterioase.

Unlocking the mysteries of the cherubim

🌟Angels, cherubim and seraphim are shrouded in a lot of mystery. God did not reveal too much about these supernatural beings.


🌟We cannot yet begin the survey of the New Testament without seeing how marvelously God announces the four Gospels in the Old Testament through cherubim symbolism. The four Gospels differ so significantly from each other in relation to the audience they reach, therefore God decided to use His highest order creatures to depict the uniqueness of each Gospel.


🌟So what are the cherubim? They are not angels, they are superior to them and they accomplish some of the highest tasks before God. After man’s expulsion from the Garden of Eden, cherubim were directed to prevent man from returning. Later, the cherubim replica overlook the Mercy Seat of the Ark of the Covenant guarding the sacredness of the sacrifice of the Lord Jesus. The Mercy Seat is representative of the cross. 


🌟In the book of Ezekiel ch. 1 they are described as having four different faces each. In the book of Revelation ch. 4, the cherubim again are closest to the throne of God. “the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever” .


🌟In Ezekiel, each cherub has four faces: a lion, an ox, a man and an eagle. The lion represents the Gospel of Matthew (Messiah the King), the ox represents the Gospel of Mark (Christ the Servant), the man represents the Gospel of Luke (Christ the perfect Man), and the eagle represents the Gospel of John (Deity of Christ). The cherubim reappear in Revelation ch. 4. They honor God and represent Christ. This is all we need to know for now about these mysterious creatures.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s