Cristologie – 2 Corinteni si Galateni

A doua epistolă către Corinteni

Apostolul Pavel își apără slujirea în fața bisericii din Corint, care îl contestă legitimitatea și autoritatea. El trebuie să contracareze membrii neregenerati ai bisericii, învățătorii falși și iudaizatorii care i-au discreditat slujirea.

Scrisoarea este una greu de înțeles dacă nu ținem cont de ceea ce tocmai am menționat în legătură cu adversarii lui Pavel. Apostolul începe prin a-și construi cazul împotriva dușmanilor săi făcând apel la suferințele sale – dureri atroce de slujire care s-au abătut asupra lui în diferite moduri. Niciun alt apostol nu a trecut prin ceea ce a trecut el. Motivul calvarului său a fost persecuția bisericii de la începutul vieții sale, pe când era fariseu. Pe de altă parte, identificarea sa cu Hristos i-a înmulțit suferințele. Hristologia din 2 Corinteni este o hristologie a suferinței care dă acreditare absoluta pentru apostolatul său, pe care pretinșii și falșii profeți le-au ratat cu totul. După o scurtă introducere, apostolul afirmă direct că el avea parte din abundență de suferințele lui Hristos dar chiar în același verset declară că mângâierea lui Hristos este la fel de abundentă. Moartea de multe ori făcea parte din ecuație, dar el afirmă pur și simplu că Hristos îi va izbăvi totuși și din ea.

În acest context de persecuție, de provocări chinuitoare și uneori de moarte iminentă, Hristos este garantul promisiunilor lui Dumnezeu, împreună cu ajutorul Duhului Sfânt pentru supraviețuirea în slujire.

Hristos este locul spiritual în care triumful este întotdeauna asigurat. Aici, triumful este din nou legat de supraviețuirea în slujire. Apostolul vorbește ca fiind în Hristos, ceea ce înseamnă că este pe deplin conștient de marea responsabilitate a predicării biblice. Acest lucru este în contrast cu falșii profeți care se țineau de lucruri de nimic. Adevărații credincioși dintre corinteni sunt numiți o “scrisoare a lui Hristos”, ceea ce înseamnă că ei poartă asemănarea Domnului. Slujirea hristocentrică a lui Pavel este pecetluită de Duhul Sfânt și de Dumnezeu Însuși.

Aplicație: Viața și slujirea creștină merg pe urmele lui Hristos nu numai în victorii, ci și în suferințe. Acest lucru nu le-a picat bine multor credincioși din Corint și nici nu le va pica bine multor credincioși contemporani. Le-a scăpat faptul că Hristos era mai evident în apostolul Pavel prin intermediul suferințelor decât prin elocvența retorică a falșilor învățători. Suferința pentru Hristos, așa cum apostolul Pavel a trecut prin ea, este dificil de acceptat.

Epistola către Galateni

Bisericile din Galatia erau afectate de iudaizatori și de evanghelia lor falsă. Apostolul Pavel le dă o replică puternică și devastatoare ereticilor invadatori. El îi pune sub blestem.

Numai Hristos este suficient pentru mântuire și orice adaos, cum ar fi legea și circumcizia, creează o evanghelie falsă. Promotorii evangheliei false sunt blestemați. El S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, pentru a ne elibera din acest veac rău. Acest veac rău include activitatea ereticilor și a apostaților, în cazul nostru, a iudaizatorilor. Hristos este revelația adevăratei Evanghelii, ceea ce înseamnă că lucrarea Sa este completă și nu mai este nevoie de păzirea legii și de circumcizie. Suntem răstigniți împreună cu Hristos pentru ca El să trăiască în noi. El este Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru noi. El ne-a răscumpărat din blestemul legii, devenind blestem pentru noi. Prin Hristos Isus, binecuvântările lui Avraam sunt disponibile pentru neamuri.

Credincioșii din Galatia cunoșteau importanța primordială a primirii Duhului Sfânt. Apostolul pune o întrebare crucială: Duhul este primit prin faptele legii sau prin credința în Hristos cel răstignit? Răspunsul este evident. Încrederea în Hristos duce la locuirea Duhului în noi.

De asemenea, Hristos ne face fii ai lui Dumnezeu și suntem îmbrăcați cu El și botezați în El. Hristos ne-a eliberat din sclavia respectării legii și a circumciziei. Ar trebui să rămânem fermi împotriva oricărei înrobiri. Prin crucea lui Hristos, lumea este răstignită față de noi, iar noi față de lume.

Aplicație: Harul lui Dumnezeu nu este ieftin. Prețul lui este tortura și moartea prin răstignire a Fiului lui Dumnezeu. De aceea, apărarea Evangheliei harului cere o fermitate fără echivoc față de iudaizatori, pe care Apostolul Pavel îi pune sub blestem. Nici noi nu ar trebui să-i numim frați pe cei care au învățătura iudaizatorilor. Adventistii sunt iudaizatorii contemporani.

4 thoughts on “Cristologie – 2 Corinteni si Galateni

  1. Pingback: Cristologie – 2 Corinteni si Galateni | Ciprian I. Bârsan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s