Reforma adventismului este inevitabilă!

Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneţi dar tari, şi nu vă plecaţi iarăşi supt jugul robiei. (Galateni 4:31, 5:1)

Rog cititorii sinceri să mijlocească în rugăciune pentru subiectul acestui articol.

Mulţumesc! 

De ce am scris acest articol?

În 2002, când am scris cartea Adevărul despre Mişcarea adventistă, liderii adventişti nu s-au sesizat prea mult deoarece cartea a avut un tiraj mic şi nu s-a auzit de vreun impact prea mare. După câţiva ani, un prieten de-al meu a pus-o într-o formă electronică şi, de curând, mi-a comunicat că în decursul anilor cartea a fost descărcată într-un număr foarte mare în raport cu comunitatea adventistă. În martie anul acesta am scris articolul Criza adventistă este fără ieşire şi, de atunci încoace, articolul se citeşte zilnic, iar numărul de accesări din nou este foarte mare. Cândva, într-un viitor apropiat, am să comunic numărul de descărcări al cărţii şi al articolului.

Având în vedere interesul remarcabil al comunităţii adventiste pentru aceste două lucrări, mi-am dat seama că această criză adventistă trebuie să se finalizeze printr-o reformă a adventismului. Această reformă, în caz că va avea loc, nu-mi aparţine mie. Este lucrarea Duhului Sfânt, care foloseşte elementele de doctrină biblică sănătoasă şi cristologică din cele două lucrări pentru a-i elibera din adventism pe cei cu adevărat regeneraţi. Sunt convins că, pe lângă cele două scrieri menţionate, căutătorii sinceri dintre adventişti au citit pe internet tot felul de articole şi mărturii care le-au confirmat ruina adventismului.

Cui i se adresează această declaraţie?

Această declaraţie de reformă a adventismului se adresează numai celor regeneraţi dintre adventişti. Cei care au Duhul Domnului şi care au înţeles următoarele versete le spun că au obligaţia să-L urmeze pe Domnul Cristos în afara mişcării adventiste.

“Adevărat, adevărat, vă spun că, cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.”  (Ioan 10:1-5)

În majoritatea congregaţiilor adventiste se predică iertarea păcatelor prin credinţa în jertfa Domnului Cristos, dar, după aceea, toţi ceicare rămân în cadrul acelor comunităţi sunt băgaţi obligat la şcoala de sabat, unde sunt îndoctrinaţi cu ereziile lui Ellen G. White, ţinerea legii şi a sabatului. În acest fel cei care sunt cu adevărat născuţi din nou devin robii legii, ai sabatului şi ai sistemului adventist.

Ce trebuie să facă fraţii care au decis să părăsească Mişcarea (secta) adventista?
 1. Să ştie că sunt chemaţi afară din adventism de însuşi Domnul Isus, nu de mine sau de alţi oameni: “oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor” (Ioan 10:3-4).
 2. Ieşirea din adventism nu are de-a face cu liderii adventişti, ci cu doctrina adventistă.
 3. Orice preocupare cu discuţii despre liderii adventişti este inutilă şi dăunătoare. Resentimentele îi vor trage în jos pe cei ce vor să iasă din adventism.
 4. Cei care părăsesc adventismul este bine să-şi formeze propiile lor biserici independente, care nu mai păstrează nimic din adventism. Aceasta înseamnă atât trăirea în har, cât şi încetarea ţinerii legii şi a sabatului, inclusiv încetarea a oricărei referiri la scrierile lui Ellen G. White sau ale altor autori adventişti. Fraţii rătăciţi printre adventişti ştiu că, în Noul Legământ, cei ce sunt eliberaţi de sub autoritatea legii trăiesc sub autoritatea Domnului Cristos şi în ascultarea de îndemnul Duhului, aşa că nu vor trăi în fărădelege, ci la un standard mai înalt decât trăirea sub lege.
Câteva elemente de bază în formarea unor biserici independente ca urmare a ruperii de adventism
 1. Celor care se hotărăsc să iasă din adventism le recomand rugăciune şi post, dar şi acţiune imediată. Ei trebuie să realizeze prin Duhul Sfânt şi prin Cuvânt ce înseamnă ca Domnul Isus să fie capul bisericii pe care ei vor să o formeze. Îndrumarea Domnului Isus personală pentru cei care ies este cheia succesului pentru nouă biserică.
 2. Liderii adventişti sunt exersaţi în a folosi măgulirea, manipularea sentimentală sau presiunea psihologică, chiar ameninţări, ca să îi ţină pe loc pe cei care vor să plece. Cei care părăsesc adventismul pentru Domnul Isus nu vor fi ţinuţi pe loc de asemenea tehnici de manipulare.
 3. O biserică independentă poate fi începută în strângeri de casa unde se studiază Cuvântul verset cu verset în context şi pe cărţile Bibliei.
 4. Dacă grupul este mai mare, pot închiria un local adecvat pentru strângeri de biserică.
 5. Când s-a ieşit din Egipt şi când s-au făcut marile reforme în creştinism, odată cu cei conduşi de Domnul au ieşit şi oameni care erau neregenerati şi care doar au făcut ce făceau alţii. Este de aşteptat că ar putea să iasă şi oameni neregenerati.
 6. Organizarea bisericii independente (când vine vremea pentru aşa ceva) sugerez să fie făcută după modelul Creştinilor după Evanghelie,care are mai mulţi lucrători. Unul va avea dar pastoral, altul de învăţător, altul de evanghelist (Ef. 4:11).
 7. În bisericile nou-formate vor veni adventişti care să dezbine. Aşa că atenţie la păstrarea unităţii şi la preocuparea cu Scriptura. În acelaşi timp, pot apărea schisme generate de ambiţiile celor care au ieşit. Aşa că trebuie veghere şi rugăciune.
 8. Grupurilor care ies din adventism le recomand în mod expres să nu cadă în greşeala fatală, implementând muzica creştină contemporană (ca majoritatea evanghelicilor) şi fiind neglijenţi faţă de o viaţă de sfinţenie şi ţinuta decentă. Există imnologie creştină suficientă.
 9. Staţi departe de orice formă de carismatism. Respingeţi orice ofertă de părtăşie, colaborare sau ajutor din partea lor. Majoritatea carismaticilor sunt hoardele lui Anticrist.
 10. La fel de periculosi sunt adventistii reformisti! 

Un reproş frăţesc păstorilor şi lucrătorilor evanghelici

Dragii mei, o mare parte dintre dumneavoastră aţi cultivat prietenia cu păstori adventişti, cu toate că ştiaţi gravele erezii adventiste. Aţi făcut asta pentru a vă vedea confortabil de viaţă pastorală fără nicio problemă ridicată de cauza lui Cristos. În loc să ajutaţi prin combaterea adventismului şi ţinerea departe a prieteniilor adventiste, v-aţi complăcut în ele, confuzionându-i pe cei născuţi din nou dintre adventişti. Sufletele acestea sincere aveau nevoie de un semnal clar în ce priveşte Evanghelia curată, neamestecată cu lege, sabat sau scrierile vrăjitoarei Ellen G. White. Totuşi, puteţi repara acum ce aţi făcut greşit înainte. Este vremea să sistaţi orice relaţie cu pastorii adventişti, iar aceia care mai frecventaţi SperantaTV, dând interviuri sau colaborând în emisiuni cu ei, să încheiaţi acest compromis grav. Ce v-am spus aici este cu dragoste şi respect şi sper că veţi asculta de Domnul Isus, capul Bisericii.

Cărţi recomandate (pentru acum) pentru cei care ies din adventism

Notă: voi reveni cu o listă mai largă.

Libertatea în Hristos de John MacArthur
Nu tot ce luceşte este aur. Discernerea adevărului într-o epocă a erorii de John MacArthur
A Doua Venire de John MacArthur
2 Timotei, Comentarii asupra Noului Testament de John MacArthur
Comentariu Biblic al Noului Testament de John MacArthur

December 20, 2014 at 2:15 am 8 comments

Actualizare : Rick Warren spalat de apostazie?!?

 

Nota: actualizarea este pusa la sfarsit de articol


Este o tehnică de spălare a trecutului unor personalităţi prin prezentarea în mod unilateral a unor succese care izbesc privirile, dar ascund adevărata identitate a celor în cauză. În articolul de față vom vedea, în prima parte, un Rick Warren “pozitiv” care este acceptat atât de oamenii superficiali, cât şi de cei certaţi cu doctrina sănătoasă biblică.

Rick Warren personalitate socială

Aşa cum am văzut din articolele precedente, Rick Warren a fost plasat de către renumită revistă Time printre primii 100 cei mai influenţi oameni din lume în 2005. Dacă te interesează vedetismul, atunci alte aspecte cu privire la Warren îţi vor fi irelevante.

Rick Warren plantator de biserică

Visul oricărui plantator de biserică este numărul mare de enoriaşi. Aceasta în acord cu standardele contemporane de misiologie îi validează chemarea şi lucrarea. Rick Warren este un om de “succes” în plantarea de biserici. La biserica lui din Saddleback vin 20.000 de oameni. Serviciul religios de la Warren se transmite în alte localităţi din America, atât la biserici afiliate, cât şi în alte locuri în lume.

Rick Warren filantrop

Rick Warren a vândut 40 de milioane de cărţi în ultimii 13 ani. Firmele care au publicat cărţile lui au făcut $798 de milioane. Din această sumă, 15% i-a revenit lui, adică $119 milioane. El a dat 90% din acesta şi i-au rămas în jur de $11 milioane. Un asemenea act de filantropie îi dă lui Rick Warren o trecere specială în ochii majorităţii. Cum foloseşte el actul filantropic făcut vom vedea mai departe.

Rick Warren este produsul mentorilor lui

Warren spunea într-un mesaj scurt (tweet) următoarele: “Nu cere nimănui să îţi fie mentor până când nu ştii cine au fost mentorii lui în trecut şi cine sunt în prezent.”
Este singurul îndemn al lui Rick Warren pe care îl transmit tuturor păstorilor şi evanghelicilor români.
 
Deci ascultând îndemnul lui Rick Warren şi uitându-ne la mentorii lui, într-adevăr nu trebuie să primim nimic de la el.
 
 • Peter Wagner este cel mai mare impostor spiritual, şeful mişcării noua reformă apostolică (NAR). Acest bătrân apostat a predat la seminarul Fuller din SUA şi a fost mentorul lui Warren pentru teza lui de doctorat în plantarea bisericii: “Biserici noi pentru o nouă generaţie…” (vezi aici). Rezultatele directivelor lui Wagner se văd astăzi în ecumenismul şi sincretismul de la biserica lui Warren.
 • Peter Drucker este cel mai des menţionat mentor a lui Rick Warren. Drucker l-a ucenicizat şi sfătuit pe Warren timp de 20 de ani! Drucker a fost unul dintre cei mai mari consilieri în business şi a făcut din Warren un om extrem de pragmatic. Warren sacrifică doctrina biblică şi principiile sănătoase de plantare a bisericii de dragul succesului. Drucker a fost la rândul lui influenţat de Zen Buddism, Confucianism, New Age şi mitologia germană (vezi aici). De la Drucker Warren a luat ideea de “viaţă condusă de scopuri”.
 • Bernie Siegel este un puternic vrăjitor New Age; Siegel comunică cu morţii, adică cu duhurile necurate prin necromanţie. Warren îl menţionează pozitiv la pagina 31 a cărţii sale “Viaţa condusă de scopuri”.
 • Henry Nouwen a fost un mistic catolic, adânc implicat cu rugăciunea contemplativă, care este ocultă. Warren spune următoarele de cartea lui Nouwen “În numele lui Isus”: …am subliniat aproape fiecare cuvânt! Comentările sunt de prisos.
 • Leonard Sweet, un alt vrăjitor promotor al ocultului mistic catolic Thomas Merton, spune în cartea sa “Quantum Spirituality” că “învăţăturile vechi” ale creştinismului trebuie înlocuite cu “învăţăturile Noii Lumini”. Rick Warren andosează entuziast cartea “Tsunamiul sufletului”, de acelaşi autor, cu următoarele cuvinte: Tsunamiul sufletului ne arată cum zilele de azi sunt cele mai bune pentru evanghelizare mai mult decât în secolul I!
 • Ken Blanchard, un New Age-ist notoriu. Rick Warren şi Bill Hybels au făcut o conferinţă cu Ken Blanchard în 2005 (Leadership Summit).

Rick Warren abil în distorsionarea doctrinei

În analiza care o făceam la cartea apostatului Miroslav Volf  “Allah un răspuns creştin”, arătam cum Volf face afirmaţii corecte de precizie teologică creştină, dar pe urmă, dintr-o întorsătură de condei, ia totul înapoi, afirmând erezie. În această tehnică subtilă de distorsionare doctrinară, evanghelicul naiv este mulţumit că Volf, ca şi Warren, afirmă doctrina corectă, iar când erezia apare pe aceeași pagină, evanghelicul nostru credul înghite adevăr amestecat cu minciună.
 
Iată un exemplu de la Warren de adevăr şi minciună în acelaşi paragraf din cartea “Viaţa condusă de scopuri” la pagina 34: Într-o zi o să stai în fața lui Dumnezeu şi El îţi va examina viaţa, testul final înainte să intri în eternitate. Biblia zice ‘Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos’ (Romani 14:10). Dumnezeu vrea să trecem examenul şi atunci El ne-a dat aceste două întrebări dinainte. Din Biblie putem sumariza căDumnezeu ne va întreba două întrebări cruciale: întâi: ‘Ce ai făcut tu cu Fiul meu Isus Cristos?’ Dumnezeu nu te va întreba despre religia ta sau doctrina ta. (sublinierea mea).
 
R. Warren a afirmat, pe 6 iulie 2005, într-o discuţie despre Religie şi Leadership cu David Gergen: „Se întâmplă să cunosc oameni care sunt urmaşi ai lui Cristos din alte religii” (sublinierea mea). (Traian C.)
 
Întrebarea pentru Warren este care Fiu? Lumea este plină de Cristoşi mincinoşi aşa cum Însuşi Mântuitorul a spus (Matei 24:5). Aşa cum am văzut, Warren amestecă subtil doctrina biblică cu Noua Eră şi cu ocultismul. Cristosul adevărat este numai în acord cu doctrina adevărată a Scripturii. Creştinismul lui Warren ocoleşte doctrina pentru a nu putea fi verificat în ceea ce spune.

Este la intâmplare că un creştin, un evreu şi un musulman au fost vorbitori principali la biserica lui Warren in conferinţa numită “Daniel Plan”?  

Nu, nu este la intâmplare. Este un act simbolic de sincretism religios arătând dorinţa lui Warren de a participa la unirea celor trei mari religii ale lumii: creştinism, iudaism si islamism. Vezi articolul anterior scris de Traian Creţu despre cei trei doctori invitaţi de Warren. 

Rick Warren semnatar al pactului cu musulmanii şi omul Papei Francisc în unitatea în misiune cu catolicii

Cu toate că pare de prisos să reamintesc, Rick Warren a semnat pactul de la Yale cu musulmanii, apostaziind de la credinţa creştină. Pentru evanghelicii nominali, asta nu are nicio importanţă, dar, pentru evanghelicii adevăraţi, păcatul lui Warren este fără iertare. Că Warren este un apostat o dovedeşte şi ultima lui faptă gravă, deoarece îi cheamă pe evanghelici la unitate de misiune cu catolicii conduşi de un Papă socialist şi anticrist. Conferinţa despre familie a Papei Francisc este doar praf în ochi ca să liniştească suspiciunile evanghelicilor.
 
Cei care continua să-l susţină pe Warren după atâtea dovezi arata că au căzut de la examenul credinţei creştine!
Actualizare:

Cititi dialogul de mai jos de pe blogul lui Contac si veti vedea pana la ce nivel se coboara Contac in diversiune si minciuna. Nu a luat el apararea lui Warren?

freedfromthelaw Says:17 decembrie 2014 at 10:37 am

Domnule Contac, stiu ca intelegeti engleza bine. Care dintre aberatile si alunecarile teologice ale lui Warren din articolele acesta va sunt neclare?

http://apprising.org/category/rick-warren/

Vaisamar Says: 19 decembrie 2014 at 11:48 am
Înțeleg că citiți Scriptura de multă vreme. Care element din acest verset vă este neclar?
„Omule, i-a răspuns Isus, „cine M’a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?” (Luk 12:14 CNS).
Ce am eu a face cu Rick Warren ori cu articolele pe care mi le semnalați?

freedfromthelaw Says: 19 decembrie 2014 at 8:56 pm
Daca nu aveti de-a face deloc cu Warren, de ce v-ati apucat sa ii luati apararea? De fapt se vede ca nu aveti argumente si dati un raspuns care va inculpa.

http://vaisamar.wordpress.com/2014/12/16/evanghelicii-romani-si-drobul-de-sare-al-ecumenismului-incercare-de-exorcizare-a-unei-naluci-care-bantuie-imaginarul-evanghelic-i/

 

Pentru documentare in plus:

http://www.inplainsite.org/html/rick_warren_new_age.html

http://www.jesus-is-savior.com/False%20Doctrines/purpose_driven_heresy.htm

http://apprising.org/category/rick-warren/

December 17, 2014 at 6:53 am 12 comments

Rick Warren in cateva cuvinte

 

Traian Cretu a fost cel care a avut curaj sa-l deconspire pe Cristian Barbosu pe acest blog, in urma confruntarii lui Barbosu de catre comitetul bisericii Metanoia Arad. Traian s-a documentat intens in domeniul apologeticii in ultimii trei ani de zile. L-am invitat sa scrie un articol despre Rick Warren. Mai jos va redau versiunea scurta a articolului scris de fratele nostru, care este un proaspat apologet. 

***

Popularitatea invataturilor lui R. Warren  „Conduse de Scop” au depasit demult granitele marii majoritati a denominatiunilor crestine, de la bapstisti, penticostali pana la catolici. Warren are o audienta saptamanala de peste 20, 000 de suflete doar la biserica sa Saddleback Church din California. Prin coferintele si proagramele sale de Crestere a Bisericii si de Biserica Condusa de Scop a influentat peste 500,000 de biserici. Da, peste 500,000!

R. Warren a afirmat ca el urmareste sa realizeze o a doua reforma. El spune ca prima Reforma, de acum 500 de ani, a fost despre „credinte’’, a doua reforma va fi despre „fapte”. Adica nu despre ce crede biserica ci despre ce face. Warren e convins ca aceasta a doua reforma va aduce a treia Marea Trezire.

Dar Warren vorbeste mai mult despre o Evanghelie sociala care va aduce aceasta reforma, o „evanghelie” de fapte si actiuni umane care sa implineasca nevoile stringente ale oamenilor. Aceasta crede Warren ca va infrange  „Gigantii” cu care se lupta omenirea. Adica saracia, boala, ignoranta (analfabestimul), lipsa de speranta (goliciune spirituala), lipsa de lideri slujitori.

Pentru asta Warren a conceput un plan „genial” si „original” denumit P.E.A.C.E Plan (Planul P.A.C.E). P.E.A.C.E este un acronim, fiecare litera arata o actiune precisa pe care Warren doreste sa o implementeze . Pentru realizarea acestui plan Warren spune ca este dispus sa lucreze si sa se asocieze in actiuni cu oricine, fie musulman , hindus, homosexual, etc.

R.Warren a afirmat, pe 6 iulie 2005, intr-o discutie despre Religie si Leadership cu David Gergen: „Se intampla sa cunosc oameni care sunt urmasi ai lui Cristos din alte religii”.

Intrebarea mea este, pot paganii, adica credinciosii musulmani, budisti, hindusi, etc., sa fie “urmasi ai lui Cristos”  in lumina versetelor din 2 Cor 6:14-17??? Nici vorba! Caci Scriptura spune ca ce jertfesc neamurile (paganii) jertfesc dracilor si nu Lui Dumnezeu (1 Cor. 10:20). Sursa aici: The New Missiology http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11424 .

In anul 2011, in luna ianuarie, la biserica sa Saddleback Church, pastorul Rick Warren a organizat o conferinta pe teme de sanatatea a mintii, trupului si spiritului denumit Daniel Plan. Pentru aceasta conferinta i-a avut  ca vorbitori principali pe trei doctori foarte populari in SUA, autori de carti si care sunt si persoane publice in SUA. Acestia trei doctori sunt insa sunt si foarte cunoscuti sustinatori si practicanti ai tehnicilor alternative, esoterice, de vindecare-energizare specifice curentului ocult New Age.

Primul si cel mai celebru doctor invitat este DR. OZ (Mehmet Oz), foarte cunoscut americanilor de la Oprah Winfrey Show. Oprah Winfrey este o binecunoscuta promotoare in SUA  a mega-curentului ocult New Age. Multumita suportului lui Oprah, Dr. OZ are acum propria emisiune TV. Dr. Oz  se prezinta ca fiind musulman Sufi care in acelasi timp practica in viata de zi cu zi si sustine in discursuri publice o forma de misticism budist japonez denumit Reiki. Sotia sa Lisa este Maestra Reiki.

Dr. Oz este deasemenea practicant de meditatia transcedentala, aceasta fiind o metoda de meditatie hindusa si o miscare spirituala mistica  fondata de gurul indian Maharishi Mahesh Yogi. Tot Dr. Oz a practicat si Yoga (o alta tehnica mistica de meditatie din Hinduism) peste 20 de ani. Dr. Oz este devotat invataturilor mistice, oculte, de tip New Age ale misticului protestant Emanuel Swedenborg si ale misticului catolic Pierre Teilhard de Chardin care e considerat unul din patriarhii miscarii oculte New Age.

Dr. Daniel Amen, al doilea doctor invitatat de R.Warren la biserica sa, se auto-eticheteaza ca fiind crestin si in acelasi timp in cartea sa „Schimba-ti creierul, schimba-ti corpul” sustine practicarea unei forme de meditatii hinduse pentru „trezirea” energiei Kundalini, denumita Kirtan Kriya, acesta avand si o fascinatie bolnava fata de practicarea „sexului tantric” (Tantra Yoga).

Al treilea doctor invitat a fost Dr. Mark Hyman, care afirma ca este evreu dar in acelasi timp endorseaza in mod repetat in cartile si postarile sale o serie de lideri de frunte ai miscarii New Age, precum si tehnicile lor oculte, de tip shamanic, de vindecare-vizualizare si contact cu lumea spiritelor etc.

SURSA aici: Rick Warren’s Daniel Plan http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=11628

In celebra sa carte Viata Condusa de Scop, care a spart topul vanzarilor, Warren citeaza mistici catolici cu teologii aberante. De exemplu suntem indemnati sa imitam exemplul rugaciunii calugarului catolic carmelit Fratele Lawrance. Insa sursele vremii prezinta ca acesta folosea o tehnica mistica  de rugaciune care-l facea „sa danseze ca un nebun” cand era sub „prezenta”. Ordinul sau calugaresc carmelit a fost adanc influentat de o alta mistica catolica cu o telogie aberanta, dar recomandata de Warren, pe nume Teresa de Avila a carei gandire era adanc penetrata de perversitatea  misticismului iudaic din Kabala.

Cateva adrese de pe net unde puteti gasi informatie de apologetica de valoare despre aceste subiecte:

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/

http://www.lighthousetrailsresearch.com/

http://apprising.org/

http://www.thebereancall.org/

December 16, 2014 at 7:43 am 3 comments

Emanuel Conțac nu se dezminte! Rămâne expert în arta manipulării subminând Evanghelia

Rick Warren este semnatar al pactului religios de la Yale cu musulmanii. În contextul mariilor manevre ecumenice ale Papei Francisc şi ale lui Rick Warren, Emanuel Conțac intervine (vezi aici) cu o altă diversiune pentru a ajuta cauza ecumenismului şi a crislamismului. În articolul următor vom vedea cum Conțac foloseşte exagerări, neadevăruri, generalizări, minimalizări şi devieri de la subiect pentru a-l apăra pe crislamistul şi ecumenistul Rick Warren.
 
În continuare voi analiza aspectele relevante din articolul lui Conțac pe care l-a scris după ce a vizionat acest scurt videoclip:
 
Conțac: postări precum cea de față sunt necesare pentru asanarea blogosferei evanghelice româneşti.
 
Replica mea:  asanarea blogosferei evanghelice româneşti trebuie să înceapă cu Conțac care a promovat crislamul şi pe apostatul Miroslav Volf; propagandistul crislamist Conțac nu s-a pocăit de ce a făcut şi nu a cerut scuze public întregii comunităţi evanghelice.
 
Conțac: Rick Warren…prin ieşirile sale din decor şi-a creat duşmani gârlă.
 
Replica mea:  Conțac minte intenţionat minimalizând influenţa lui Warren. Probabil că eschimoşi nu ştiu cine este Rick Warren. Apostatul Rick Warren nu a ieşit din decor, ci el este creator de decor ecumenic şi sincretistic. Iată o listă lungă de articole documentate cu privire la activitatea spiritual-distructivă a lui Rick Warren (vezi aici). Nu are duşmani gârlă, dimpotrivă este cel mai influent pastor după Billy Graham. Iată două dovezi: Rick Warren este prezentat de revista Time (vezi aici) ca fiind primul după Billy Graham. A fost invitat la Convenţia Baptistă de Sud 2014 ca vorbitor principal. (vezi aici).
 
Conțac: nu sunt un fan al cărţilor sale (Warren – notiţa mea) şi încă nu m-am învrednicit să i le citesc…am făcut suficientă muncă de cercetare în ultimii cincisprezece ani…
 
Replica mea:  aşa da zic şi eu cercetare… Conțac discută despre Warren fără să ştie ce a scris acesta. Anii trecuţi a promovat cartea crislamistului Volf  “Allah, un răspuns creştin” fără s-o fi citit. Este timpul pentru Conțac să-şi vadă incompetența crasă! Astfel de “scăpări” sunt inadmisibile în cercetare. Dar orbiţii care trăiesc la umbra vedetelor evanghelice înghit orice.
 
Conțac: Dacă ţinem seama de aversiunea viscerală a evanghelicilor americani (şi nu numai) față de catolicism…
 
Replica mea: Conțac exagerează ar fi detestaţi catolicii în SUA. El se face că nu ştie de pactul evanghelicilor cu catolicii numit “Evanghelicii şi catolicii împreună”.
 
Conțac: Nu citesc foarte des portalurile de ştiri evanghelice, însă în trecut am observat pe câteva dintre ele materiale care constituiau deformări ale realităţii.
 
Replica mea: Cine este oare campion al distorsiunilor şi deformării realităţii dacă nu Conțac în propaganda crislamistă făcută în trecut pe blogul lui? Aceleaşi deformări de realitate continuă şi în articolul lui Conțac despre Warren. Conțac este necruţător cu Ionela Acasandrei de la ştiri creştine, dar el este cu mult mai culpabil decât ea.
 
Conțac: Când urmăreşti clipul, realizezi că Warren spune altceva decât i se atribuie. El vorbeşte despre aspectele comune tuturor creștinilor (credinţa în Trinitate, Scriptură, înviere, mântuirea prin Isus Hristos); recunosc că există diferenţe şi spune că unitatea care ar trebui căutată nu este una structurală (adică unirea care i se pune în cârcă), ci unitate în poziţionarea faţă de următoarele subiecte: sanctity of life, sanctity of sex, sanctity of marriage.
 
Replica mea: Aici Conțac doar repetă ce spune Warren ca o diversiune. În mod explicit Warren i-a chemat pe protestanţi la unitate în misiune cu romano-catolicii, dar Conțac înlocuieşte voit expresia unitate în misiune cu unitate în poziţionare ca să ascundă intenţia lui Warren. Unitate în misiune pentru protejarea familiei, cu cine?  Doar să ne reamintim că înainte de conferinţa Papei despre familie unde Warren a participat, Papa a forţat agenda homosexuală peste biserica catolică (vezi aici). Cum poate fi protejată familia în misiune comună cu romano-catolicii în contextul aprobărilor pro-homosexuale? Nu i se pune nimic în cârcă lui Warren, aşa cum minte din nou Conțac, ci cei care urmăresc clipul video cu atenţie înţeleg chemarea lui Warren la unitate de misiune.
 
Şi ce dacă crezul creştin este comun cu catolicii? Lucrurile care ne despart sunt atât de multe şi atât de grave încât anulează cea ce este în comun. Vezi aici în engleză ereziile catolice. Folosiţi Google translate cei care nu ştiţi engleza. CATHOLIC HERESIES 
 
Încă ceva, iudaizanții au venit în Galatia cu un mesaj perfect evanghelic la care au adăugat ţinerea legii şi circumcizia. Pavel îi anatemizează şi numeşte mesajul iudaizant o evanghelie falsă. Catolicii au crez comun cu ceilalţi creştini, dar adăugă la ea o listă mare de erezii. Avem de-a face cu o evanghelie falsă, iar Warren este promotorul ei.
 
Conțac: Înregistrarea video e prea scurtă ca să ne dăm seama cum vede Warren felul în care s-ar putea colabora în cele trei domenii…
 
Replica mea: Din nou diversiunea lui Conțac! Scopul videoclipului nu este felul cum catolicii şi protestanţi să fie împreună în misiunea pentru protejarea familiei. Scopul videoclipului este doar anunţul la unitate în misiune cu Roma. Restul se va implementa gradual până la unitate structurală.
 
Conțac: În orice caz, dacă articolul şi-a propus să-i bage în sperieţi pe cititori, a reuşit cu brio. Unii dintre ei îşi smulg deja părul, de mare jale că trece Warren la catolici.
 
Replica mea: Ironie, exagerare, bagatelizare şi minciună sunt ultimele tehnici diversioniste la sfârşitul articolul lui Conțac. Intenţia oricărui articol ce-l deconspiră pe Warren nu este să bage în sperieți pe cititori, ci să-i avertizeze pe evanghelici cu privire la cine este Warren şi ce vrea Roma. Nu îşi smulge nimeni părul din cap! Nimeni nu se aşteaptă că Warren să treacă la catolici, ci este evident pentru toţi că Warren cheamă la unitate progresivă cu romano-catolicii până la unitate deplină.
 
Emanuel Conțac este omul în slujba lui Anticrist! El a încercat să introducă crislamul prin Miroslav Volf, iar acum îi ia apărarea Papei ecumenic al evanghelicilor, Rick Warren. Ce face Conțac poate fii conştient sau inconştient. Păcatul lui Conțac rămâne! Nu ştiu ce mai au de zis acum cei de la Comunitatea Penticostală şi de la ITP. Conțac şi Constantineanu trebuiau de mult daţi afară…
Merita citit ce spune si un ziarist roman cu privre la papahttp://www.evz.ro/ce-se-ascunde-in-spatele-mastii-de-clovn-a-papei-francisc.html

December 10, 2014 at 3:15 pm 10 comments

Cum sunt evanghelicii manipulati de Rick Warren in a se uni cu Roma!

Este vital sa citesti si acest articol daca nu ai facut-o inca: vezi aici

Rick Warren a participat la conferinta “Complementaritatea dintre bărbat și femeie,” care a avut loc pe 17-19 noiembrie, la Vatican. Aici el a exprimat principii adevarate…DAR, dupa aceea el cheama la o unitate de misiune cu Roma in ce priveste apararea familiei. Pe cine ii cheama Warren? Ii cheama pe protestanti, in care sunt inclusi si evanghelicii. Chemarea lui Warren este prezentata de o agentie de stiri catolica intru-n mic video despre care o sa discutam pe scurt.

Este interesant ca inainte de aceasta conferinta despre familie, Papa a impus schimbari la Vatican sa ii favorizeze pe homosexuali, iar dupa aceea a facut conferinta despre familie. Este specific proorocilor mincinosi sa afirme eroare si adevar, sa le amestece, si rezultatul va fi o eroare periculoasa, deoarece are in ea si adevar care inseala pe cei lesne crezatori.

Este si mai interesant cum anuntul participarii lui Warren la conferinta despre familie la Vatican a fost privita favorabil de multi evanghelici, dar iata ca scopul conferintei a fost sa cheme pe protestanti la unitate cu Roma. Dovada este videoul de mai sus.

Ce spune Rick Warren in video clip?

 • Ca avem mult mai multe lucruri in comun cu catolicii decat lucruri care ne despart. Ce nu spune Warren este ca lucrurile care ne despart anuleaza pe cele care le avem in comun. Pavel spune “putin aluat face sa dospeasca toata plamadeala”. Catolicii ii atribuie Mariei o pozitie similara cu a Domnului Cristos. Uitati-va cum Rick Warren in video la secundele 39-48 pune problema Mariei in catolicism, dar pe urma nu spune nimic si vorbeste despre sfinti intru-n mod alusiv. Iata o lista in engleza a erziilor catolice  CATHOLIC HERESIES
 • In mod viclean Warren ii linisteste pe evanghelici pentru prezent, spunandu-le ca, chemarea la unitate este unitate de misiune si nu structurala. Chiar o unitate de misiune va aduce in comun aproape totul. Unitatea structurala va urma de la sine. Sa nu uitam de acceptarea unitatii cu Roma exprimata de papa al carismaticilor, profetul mincinos Kenneth Copeland.
 • Warren deasemenea face apel la sentimente, adica daca zici ca iubesti pe Isus, este deajuns. Numai ca Pavel ne spune ca exista un alt isus si un alt duh (2 Cor 11:4). Iar Domnul Isus spune ca daca il iubim, vom respecta poruncile Lui: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele (Ioan 14:15). El nu s-a unit cu paganii si nici cu religiile false in nici o forma de actiune. Pavel respinge pe sclava din Filipi cand aceasta ii facea reclama la misiunea lui ( F.A. 16:16-18). Apelul la sentimente este o eroare de logica folosita constant de profetii mincinosi. Cei care nu iubesc doctrina sanatoasa cad victima unei astfel de manipulari sentimentale.

Indemn: Stiu din surse sigure ca Rick Warren are mare trecere in fatza majoritatii pastorilor evanghelici din Romania. Deasemeni pastori evanghelici romani din America il promoveaza. Rick Warren a semnat pactul crislamist de la Yale! Daca pastorii evanghelici, dupa ce au fost avertizati despre faptul ca Warren este crislamist, iar acum cand cheama la unirea cu Roma, nu vor respinge urgent pe Warren si lucrarile lui, mai tarziu vor face ce le spune Warren. Mai tarziu vor da mana cu Roma si cu musulmanii ecumenici. Mai tarziu il vor trada pe Domnul Cristos!

Acest scurt video in engleza merita vazut de cei care inteleg limba:

December 5, 2014 at 11:10 pm 9 comments

Crislamizarea Papei Francisc la Istanbul are o semnificație precisă profetică și istorică

Ceea ce Martin Luther a spus despre Papa Leo X  atunci
se potrivește şi pentru Papa Francisc acum

“Dacă el nu poate să oprească sau să împiedice Cuvântul lui Dumnezeu folosind forța, el i se opune cu o aparență de pietate, ia chiar cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus şi le sucește în așa fel ca să infiltreze minciunile lui şi otrava sub ele.”

În luna mai, vizitând Israelul, Papa l-a ofensat  public pe Netanyahu,
dar a fost prietenos cu vrăjmașii evreilor

În vizita pe care a făcut-o în Israel în luna mai a acestui an, Papa Francisc a intervenit public şi ostentativ peste discursul primului-ministru Netanyahu, spunând că Domnul Isus a vorbit aramaica, la care Netanyahu a replicat în mod corect: „A vorbit aramaică, dar a știut evreiește!”  Dezbaterile cu fariseii la Templu se duceau în ebraică, nu în aramaică.
În timpul vizitei sale la Ierusalim, Francisc l-a îmbrățișat pe muftiul palestinian din Ierusalim, Sheikh Muhammed Hussein. Depărtându-se de la discursul scris pe hârtie, Papa l-a numit pe muftiu și pe asociații săi „dragii lui frați”. Muftiul Hussein a fost condamnat de către SUA și UE pentru apelurile sale la anihilarea evreilor în numele islamului. În 2012, Hussein a declarat că destinul musulmanilor este de a-i ucide pe evrei, care, spunea el, sunt bestii subumane și „dușmanii lui Allah”. El a lăudat, de asemenea, atentatorii sinucigași și a zis că sufletele lor „ne spun să urmăm pe calea lor”. Francisc nu l-a condamnat pe Hussein.

Agenția de știri Asociated Press, fără să vrea,
deconspiră planul Papei Francisc la Istanbul, doar în câteva propoziții

“La jumătatea turneului său papal (notița mea), apelul musulman pentru rugăciune este reverberat de pereții de marmură ai lui Hagia Sophia (Sfânta Sofia – notița mea), un moment evocator care simboliza intersecția dintre Imperiul Otoman și Imperiile Romane, Est și Vest, ceea ce Istanbul reprezintă.”

Papa şi patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu I
au cerut de urgență unirea catolicilor cu ortodocșii

Duminica trecută, Papa a luat parte în liturghia ortodoxă de la biserica Sfântul Gheorghe din Fanar, unde se află sediul lui Bartolomeu. Papa a spus clar că vrea unitatea catolicilor şi a ortodocșilor, care să aibă în comun învățături, sacramente și conducere, devenind membri ai unei singure biserici. Francisc este gata să schimbe rolul papal şi să invite episcopi ortodocși ca alături de cei catolici să conducă împreună biserica lor unită. Şi, această acțiune, Papa, în acord cu Bartolomeu, o vrea împlinită în regim de urgență. Bartolomeu I dorește ca în 2016 Marele Consiliu al episcopilor ortodocși să fie Marele Consiliu Ecumenic al catolicilor şi ortodocșilor uniți.  Rămâne de văzut ce vor spune bisericile ortodoxe care sunt independente de Bartolomeu I.

Papa spune că tinerii “îi imploră” la unirea bisericilor catolice și ortodoxe

Citez: “În mod precis tinerii sunt cei care ne imploră să facem progrese spre o comuniune deplină.” Rar am mai văzut o minciună așa de sfruntată! Desigur, cu excepțiile de rigoare, tineretul de astăzi frecventează cu credincioșie marea catedrala virtuală numită Facebook  şi, de asemenea, mai merg pe la bisericuțe mai mici, numite SMS, Instagram şi mai rar, Twitter.

Duminica trecută, Papa a consfințit la Istanbul crislamismul,
pe care îl practicase până atunci

Într-adevăr,  nu la întâmplare, Papa Francisc a ales orașul Istanbul pentru prostituare spirituală. Aici este locul unde catedrala ortodoxă Sfânta Sofia a fost transformată în moschee în anul 1453, când Imperiul Otoman a cucerit Constantinopolul, schimbându-l în Istanbul.
În Istanbul,  papa a amestecat creștinismul cu islamismul când “s-a rugat”  duminica trecută în moscheea albastră împreună cu marele muftiu al Istanbulului, Rahmi Yaran. După ce papa a comis un act de crislamism, s-a dus să viziteze catedrala Sfânta Sofia, făcută muzeu din moschee în secolul trecut, de către Kemal Atatürk. Rețineți ordinea vizitei, întâi crislamizarea la moschee şi după aceea vizita la catedrala Sfânta Sofia.

Întrebare: s-ar fi dus vreodată Domnul Isus sau apostolii să se roage într-un templu de altă religie? Nicidecum! Iată ce spune El: Cea dintâi poruncă este: „Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta şi cu toată puterea ta (Marcu 12:29-30) Este o poruncă EXPRESĂ a Domnului Isus: creștinii să fie absolut loiali lui Dumnezeu; nici vorbă de  rugăciuni şi închinare în comun cu alte religii şi în special cu musulmanii, care neagă divinitatea Lui, răstignirea , învierea,  precum şi Sfânta Treime.

Sa nu uitam de Crislamistii romani ca de exemplu, D. Manastireanu, C. Constantineanu, Emanuel Contac…ce face Comunitatea Penticostala si ITP cu privire la Constantineanu si Contac?

Semnificația Istanbulului în acțiunea Papei

Şi, cum comenta Asociated Press, Istanbulul este locul unde Estul întâlnește Vestul şi eu adaug  că religiile se întâlnesc şi se amestecă. Mai mult, la Istanbul se întâlnesc două imperii: Roman şi Otoman; şi eu adaug: se va amesteca EU cu lumea musulmană, în viitor formând fiara din Apocalipsa 13. Vorbind despre amestecul religiilor Apocalipsa 17:1,2 spune: “Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: “Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!”
 

Directorul muzeului Catedrala Sfânta Sofia gândește crislamist

Musulmanul Hayrullah Cengiz, directorul de la Sfânta Sofia, vorbind cu un ziarist aflat  în vizită acolo, a arătat spre o nișă unde era pictată Fecioara Maria ținându-L în brațe pe Pruncul Isus, iar dedesubt erau scrieri arabice care conțin numele lui Mahomed şi lui Allah. Cengiz a spus: “Ei sunt toți împreună”. Iată deci cum crislamismul pornește din două părți: de la apostații creștini şi de la un nou tip de musulmani. Noii islamiști gata pentru crislam reprezintă un întreg curent social care ar trebui tratat într-un subiect aparte.

 Papa demolează etica bisericii romano-catolice;
când cardinalul Raymond Burke i s-a opus, acesta a fost concediat

Da, acesta este Papa Francisc. Dărâmă cu zâmbetul pe buze. Evlavia socialist-populistă a Papei este înrădăcinată în catolicismul sud-american, unde mulți prelați romano-catolici au devenit marxiști. Ei au inventat în decadele trecute așa-numita teologie a eliberării, adică eliberarea de capitalism. Papa practică nu o smerenie cristică, ci una proletară, socialistă. El folosește popularitatea ca pe o acoperire să poată ataca valorile şi etica creștine rămase în romano-catolicism. Ultimul dintre astfel de atacuri este impunerea agendei homosexuale romano-catolicilor. Papa a spus: “Homosexualii au daruri și calități pentru a oferi comunității creștine: suntem noi capabili să primim astfel de oameni, garantându-le un spațiu fratern în comunitățile noastre?”
Cardinalul Raymond Burke din SUA este șeful tribunalului catolic şi devotat eticii creștine, opunându-se deschis homosexualității, promovând valorile biblice ale familiei. Când Papa a dat declarația cu privire la homosexuali, cardinalul Burke a spus următoarele: “Biserica a devenit o corabie fără cârmă”, referindu-se la abandonarea eticii creștine de către Francisc.

În urma confruntării Papei cu Scriptura, acesta l-a concediat pe Burke, trimițându-l într-un post nesemnificativ.

http://apprising.org/2012/01/02/martin-luther-with-the-reformation-view-of-the-roman-catholic-church/

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Pope-Franciss-unfriendly-visit-354557 http://www.huffingtonpost.com/2014/11/02/cardinal-burke-pope-francis_n_6083940.html http://www.pressherald.com/2014/11/29/pope-prays-in-istanbul-mosque-in-new-outreach/

http://www.thetablet.co.uk/news/1024/0/pope-francis-could-invite-orthodox-to-help-run-the-church/

December 4, 2014 at 3:40 pm 3 comments

Rolul istoric al lui Iohannis, convertirea lui Martin Luther si poate o ultima sansa pentru evanghelicii romani ! – partea a doua

Da, probabil este ultima sansa pentru evanghelicii romani sa inteleaga indreptatirea prin credinta la nivel de mase! In nicio natiune aceasta ocazie nu vine de doua ori.

Indreptatirea prin credinta este doctrina crucii si esenta Evangheliei harului. Pavel o numeste Evanghelia lui Dumnezeu (Romani 1:1). Aceasta doctrina a indreptatirii este afirmata in Isaia 53, subliniata de Domnul Cristos in evanghelii si detaliata de apostolul Pavel in Epistola catre Romani.

Ravna noastra romaneasca seamana cu a lui Luther!

Luther era sa moara in cursa aceasta pentru faptele “bune” ale autoindreptatirii. Si noi, romanii, chiar ca evanghelici, suntem printre primii in autoindreptatire. Noi toti, ca oameni mantuiti, dorind sa aratam recunostinta pentru iertarea pacatelor, incepem sa producem fapte “bune” ce isi au originea in ravna si efortul nostru. Nimeni nu a facut exceptie de la aceasta, nici Luther si nici chiar apostolul Pavel. In Romani 7:21, Pavel descrie falimentul efortului in firea pamanteasca: cand vreau sa fac bineleraul este lipit de mine. Astfel, faptele “bune” ce isi au originea in fire (carne sau sarx in greaca) ne fac sa ne indreptatim noi în calitate de credinciosi, inaintea lui Dumnezeu. El nu vrea  faptele noastre ca recunostinta, ci El vrea ascultarea noastra ca recunostinta, precum si cedarea noastra inaintea voiei lui, ca El sa produca faptele Lui in noi. Dumnezeu vrea sa ne bucuram in fiecare zi ca suntem indreptatiti de El. Procesul acesta, prin care se trece de la autoindreptatire la indreptatirea data de Dumnezeu, apare in urma supunerii fatza de invatatura Domnului Isus prin Pavel in Epistola catre Romani. Ocolirea Epistolei catre Romani se datoreaza firii noastre, care nu vrea sa fie data la o parte de o doctrina sistematica si cristocentrica a Epistolei catre Romani.

Luther in agonie, salvat de la moarte fizica si de la focul vesnic; rolul jucat de Iohann Staupitz

Dupa ce Luther a finalizat studiile universitare si masteratul la Universitatea din Erfurt, impins de un eveniment care l-a shocat, in 1505 se calugareste la Manastirea catolica augustiniana din Erfurt. Iohann Staupiz (1468-1524) a fost vicar-general peste Ordinul calugaresc augustinian. A fost un om care cunostea mantuirea prin credinta in sangele Domnului Isus. Cand Luther era in abisul disperarii ingrozit de intrebarea ” Cum poate fi un om drept inaintea lui Dumnezeu ?”  Staupitz ii indreapta privirea spre Golgota: “Uită-te la rănile lui Isus Hristos si vezi-L pe Mântuitorul sângerand pe cruce și crede în mila lui Dumnezeu”

 Intr-un articol viitor voi trata mai pe larg convertirea lui Luther in contextul catolic al vremii de atunci , precum si cine a fost Staupitz. 

Oare este la intamplare ca si Staupitz si Klaus au acelasi prenume, Iohann? Poate fi pura coincidenta, dar asa cum Staupitz l-a introdus pe Luther in doctrina harului intr-un moment crucial, tot asa alegerea lui Klaus, care este luteran, poate trezi in evanghelici la alt moment crucial, un interes special pentru doctrina indreptatirii prin credinta adusa in prim-plan de Luther.

Luther, dupa convertire, a excelat in fapte bune, ca de altfel toti credinciosii care se bucura de indreptatire

Confesiunea (mărturisirea) apostolului PavelPrin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n’a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decît toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine. . .Căci n’aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru, pe care să nu -l fi făcut Hristos prin mine…(1Cor 15:10; Romani 15:18)

Harul lui Dumnezeu a facut Reforma prin Luther. Tot acelasi har vrea sa te foloseasca si pe tine acolo unde esti. Nu vei face o reforma, dar vei trai indreptatirea prin credinta lucrand mai mult decat te astepti.

Termenul “neprihanire” din traducera Cornilescu i-a tinut pe loc pe multi romani in intelegerea sensului deplin al indreptatirii prin credinta

Dictionarul Explicativ al Limbii Romane ne arata ca originea cuvantului “prihana” este ucraineana. Prihana inseamna  faptă care încalcă morala; vină morală, necinste; păcat. Editia Cornilescu a Scripturii foloseste cuvantul “neprihanire” pentru a descrie o stare de nevinovatie sau puritate. Cuvantul “neprihanire” reda intr-un mod trunchiat sensul pe care il are in limbajul original. In consecinta, toata doctrina intreptatirii prin credinta din Romani a fost inteleasa vag sau aproape deloc.

Sensul termenului ”neprihanire” este indreptatire sau justificare in limbajul original al Noului Testament

Limbajul original al Noului Testament este greaca comuna (koine). Daca termenul “neprihanire” exprima doar nevinovatie sau puritate, cuvantul grec pentru “neprihanire” este “dicaiosune”, care inseamna “dreptate”.  Deci termenul “dreptate” fiind legat de persoana lui Dumnezeu in contextul de la Romani 3:21, capata o valoare uriasa. Iata versetul avnd termenul “dreptate” tradus intr-un mod literal: Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται…Acum dar, separat de lege dreptatea lui Dumnezeu s-a aratat… Dreptate aici nu se refera la faptul ca Dumnezeu isi face dreptate ci se refera la caracterul Sau si la favoarea ce o face celor care cred.

Dreptatea lui Dumnezeu accesata prin credinta devine pentru noi, credinciosii, indreptatirea de la Dumnezeu prin credinta. Aceasta indreptatire nu inseamna doar nevinovatie, ci este insasi justetea/indreptatirea divina pusa in contul nostru prin jertfa Domnului Isus. Aspectul indreptatirii de la Dumnezeu este pozitiv si glorios nu este doar simpla neprihanire sau nevinovatie. De aceea Pavel spune in Romani caci toti au pacatuit si sunt lipsiti (hustereó) de slava lui Dumnezeu (v. 23), care slava, in context, se refera la dreptatea lui Dumnezeu cat si la gloria caracterului Sau drept. 

Confuzia lui Luther cu privire la expresia “dreptatea lui Dumnezeu” din Epistola catre Romani

Si Luther a avut confuzia lui cu privire la intelegerea indreptatirii prin credinta. El credea ca ori de cate ori in Romani se vorbeste despre dreptatea lui Dumnezeu, sensul era de judecare a pacatosului in acord cu dreptatea divina. Aceasta il teroriza pe Luther deoarece el nu stia cum el a fi putut sa stea in fatza unui Dumnezeu perfect in administrarea justitiei. Ajutat de Staupitz si studiind textul original, el a inteles ca dreptatea lui Dumnezeu se atribuie prin credinta pacatosului care crede. Astfel omul mantuit este indreptatit de Insusi Dumnezeu. Data viitoare vom vedea chiar marturia lui Luther cu privire la confuzia lui si vom analiza indeaproape ce spune Cuvantul in Romani 3 despre indreptatirea prin credinta.

 

November 27, 2014 at 3:15 pm 26 comments

Older Posts


Click sa te abonezi la ioan8.
Vei primi anunturi prin email privind noile postari.

Join 260 other followers

Categories

Archives

Visitors Online


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 260 other followers

%d bloggers like this: