Cristologia in Marcu si Luca – o să-ti fie de folos!

Evanghelia după Marcu

Marcu începe brusc, prezentându-L pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu în doar câteva cuvinte, fără a preciza nașterea și genealogia Sa. El scrie cea mai scurtă evanghelie. Hristos împlinește profeția referitoare la robul umil din cartea Isaia. Ca rob al lui Dumnezeu, El nu are nici genealogie și nici celebrarea nașterii. Un sclav este rapid în a acționa. Cuvântul “imediat” domină lucrarea Sa în evanghelia lui Marcu. O putem numi Evanghelia acțiunii. Evanghelia lui Marcu consemnează mai multe minuni ale lui Isus decât Matei, Luca sau Ioan. Publicul său este format în principal din neamuri și romani.

Marcu are o capacitate uimitoare de a comprima informațiile. Ioan Botezătorul oferă o justificare vizibil scurtă a mesianismului lui Hristos la începutul cărții. Ispita lui Iisus în pustiu este enunțată în doar două propoziții. Lucrarea din Galileea este ilustrată foarte dinamic – conține opt mentionari ale cuvântului “imediat”. Proclamarea Evangheliei de către Hristos este centrată pe schimbarea de mentalitate și pe încrederea că Mesia este prezent aici. Acolo unde Mesia este prezent, împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Aceasta este vestea cea bună!

În ciuda slujbei și învățăturii Sale masive, Isus este respins de Israelul apostat. Marcu adaugă un detaliu important: Hristos este legat la ochi înainte ca ei să-L bată. Acest lucru adaugă anxietate, deoarece Domnul nu știa când și de unde vin loviturile. Conducerea disprețuitoare și fanatică a marilor preoți Îl supune la batjocură, la întrebări dure și la bătăi. Romanii îi aplică procedura lor josnică de batjocură intensă, biciuire și apoi crucificare.

Marcu oferă un unghi diferit asupra învierii, arătând cum femeile au intrat în mormântul gol și un înger le-a vorbit despre Domnul înviat.

Evanghelia lui Marcu se încheie cu ucenicii fiind însărcinați de Domnul să meargă în toată lumea și să propovăduiască Evanghelia la orice făptură.

Aplicație: Să-i slujești pe alții cu promptitudine, așa cum a făcut Domnul, nu este întotdeauna ușor. Egoismul și rețelele de socializare au un tribut uriaș asupra bisericii de astăzi. Totuși, așa cum Hristos a fost slujitorul lui Dumnezeu pe pământ, putem fi și noi. Slujirea celorlalți aduce onoare Domnului, binecuvântări credincioșilor noștri, mai multă sănătate mintală pentru psihicul nostru și, cel mai important, creștere spirituală. Hristos restabilește imaginea adevăratei slujiri, care vine din smerenie și dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni, mai degrabă decât din constrângere. Smerenia Lui L-a costat viața.

Evanghelia după Luca

Folosind o prezentare elegantă și metodică, demnă de Hristos, Luca își începe discursul adresat lui Teofil, o personalitate neevreiască ,de rang înalt , din primul secol.

Acest lucru îi semnalează cititorului că Evanghelia sa va avea unele caracteristici atrăgătoare pentru o audiență grecească și dintre neamuri. Luca Îl prezintă pe Hristos ca fiind Omul perfect pe care îl căutau grecii. Omul perfect este Omul după chipul lui Dumnezeu. 

Lucrarea lui Luca are un caracter cronologic. Ar putea fi numită o Evanghelie istorică, urmând modelul istoriografiei grecești. Regele Irod și Cezar Augustus sunt menționați în timpul nașterii lui Hristos. Când Hristos și-a început slujirea, Tiberiu domnea la Roma. Liderii locali, cum ar fi Irod și fratele său Filip, precum și marii preoți Ana și Caiafa sunt incluși în raport.

Șaizeci la sută din narațiunea lui Marcu este inclusă în Evanghelia lui Luca. Restul este contribuția unică a lui Luca.

În timp ce Matei a aranjat învățătura similară în cele cinci discursuri, Luca le plasează într-o relatare de călătorie cuprinzătoare care îl duce pe Isus la Ierusalim din Galileea și Iudeea via Ierihon.

Este izbitor modul în care înțelepciunea iese în evidență încă de la începutul Evangheliei, dar într-un mod supranatural. Copilul Isus era plin de înțelepciune, iar ca tânăr adult, a continuat să crească în înțelepciune. Înțelepciunea excepțională a lui Hristos se vede atunci când îi uimește pe doctorii legii din Ierusalim, pe când era  doar un preadolescent.

Așadar, căutarea grecilor pentru înțeleptul perfect s-a împlinit în persoana Sa. Mai mult, Omul perfect, Hristos, nu este autosuficient ca eroii greci, ci mai degrabă un om al rugăciunii condus de Duhul Sfânt.

Domnia Duhului este o temă centrală în Luca. Hristos este născut din Duhul Sfânt. Domnul vindecă, slujește și predică în puterea Duhului Sfânt.

Israel îl respinge pe Mesia ascultând de conducerea religioasă imorală și coruptă. Hristos este arestat, batjocorit, legat la ochi și bătut. Luca nu relatează biciuirea pe care o primește Domnul din partea soldaților romani. Iisus apare în fața lui Pilat și a lui Irod. Rezultatul este că nu se găsește nicio vină, dar vocile poporului și ale preoților de seamă izbândesc. Simon din Cirene poartă crucea; Hristos găsește resurse pentru a le admonesta pe femeile instabile și plângăcioase.

Pe cruce, tortura mentală și fizică continuă. Conducătorii Îl batjocoresc, dar El îl salvează totuși pe criminalul răstignit care se pocăiește. Soarele se întunecă, perdeaua Templului se rupe, iar Hristos moare, încredințându-și Duhul Său Tatălui. Centurionul, unul dintre neamuri, Îi recunoaște dreptatea. Iosif din Arimateea are grijă de trupul Domnului.

În dimineața Învierii, femeile sunt eroinele. Maria Magdalena, Ioana și Maria, mama lui Iacov, vin la mormântul gol, dar ucenicii sunt neîncrezători. Petru verifică mormântul gol și pleacă mirat.

Hristos cel înviat se dezvăluie celor doi ucenici în drum spre Emaus. El rezumă Vechiul Testament în două afirmații cu referire la El însuși. Apoi dispare și reapare printre ucenici la Ierusalim, arătându-Și mâinile și picioarele, oferind o reasigurare tandră și personală. El reafirmă legătura dintre suferință și înviere, așa cum a fost prezis în Vechiul Testament.

Evanghelia se încheie cu Marea Trimitere, care implică predicarea pocăinței și a iertării păcatelor în numele Lui. Hristos le promite venirea Duhului Sfânt și îi binecuvântează în timp ce se urcă la cer. Ei I se închină. Aceasta este singura Evanghelie care consemnează Înălțarea.

Aplicație: Una dintre aplicațiile frumoase ale acestei Evanghelii este următoarea: Hristos, omul perfect, se îngrijește profund de oamenii copleșiți de boală, de infirmități și de opresiunea demonică. Astăzi vedem tot mai mulți membri narcisiști ai bisericii ocupați cu moda și cu tendințele. În schimb, atunci când urmăm exemplul de compasiune al lui Hristos, devenim cu adevărat atrăgători prin caracterul nostru! Hristos restaurează identitatea omului făcut după chipul lui Dumnezeu cu prețul de a fi răstignit și bătut până la desfigurare!

One thought on “Cristologia in Marcu si Luca – o să-ti fie de folos!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s